Ajust de la posició de plec del grapat de quadern

Si utilitzeu la unitat d'acabat de quaderns opcional i observeu que els plecs del paper no són exactament al centre del quadern, feu servir aquesta opció per ajustar la posició de grapat de quadern.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Acció d'ajust> <Ajustar posició de grapat de quadern>.
2
Ajusteu la posició del plec.
3
Premeu <Bé>.
9HKS-0X9