Creació de colors més vius

Si voleu obtenir impressions en color amb més saturació de colors en comparació amb les dades impreses, seguiu aquest procediment per configurar les opcions necessàries.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Intensitat de color d'impressió a tot color>.
2
Seleccioneu el nivell.
<Estàndard> imprimeix amb el mateix color que l'original.
<Nivell 1> imprimeix amb més colors saturats que l'original. <Nivell 2> imprimeix amb colors encara més saturats.
3
Premeu <Acceptar>.
9HKS-0X3