Comprovació dels resultats de la distribució d'informació de dispositiu

Podeu comprovar informació com ara la data i l'hora en què es va distribuir la informació de dispositiu, els resultats de la distribució i l'estat dels altres equips. Per als equips client, podeu comprovar l'estat de recepció de la informació de dispositiu. També podeu imprimir els detalls. Per portar a terme aquestes operacions calen privilegis d'administrador.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Opcions distribució informació dispositiu>  <Registre de comunicacions>.
3
Comproveu els registres de comunicació i premeu <Bé>.
El registre d'informació de dispositiu distribuïda anteriorment es mostra en una llista. <Bé> indica que la informació de dispositiu es va distribuir/rebre correctament. <Incorr.> indica que la distribució es va cancel·lar o es va produir un error.
Per visualitzar els detalls d'un element de la llista, seleccioneu l'element i premeu <Detalls>.
Per imprimir un informe de comunicació d'informació de dispositiu, premeu <Imprimir llista>. Impressió d'un informe de resultats de comunicacions
Per especificar com imprimir l'informe de registre de comunicació d'informació de dispositiu, premeu <Opcions d'informes>.
9HKS-0L2