Gestió de l'equip

Per reduir els diversos riscos relacionats amb l'ús d'aquest equip, com ara la filtració d'informació confidencial o l'ús no autoritzat per part de tercers, calen mesures de seguretat constant i efectives. Designeu un administrador perquè gestioni opcions importants de l'equip, com ara les de gestió d'usuaris i les de seguretat, per assegurar-vos que l'equip s'utilitza de manera segura.

Configuració del sistema de gestió bàsic

Limitació de riscos de negligència, errors de funcionament i mal ús

Com garantir una gestió eficaç

Gestió de la configuració i les opcions del sistema

Altres

9HKS-0FW