Restricció de les funcions de l'equip

Podeu restringir l'ús de determinades funcions que puguin causar filtracions d'informació o que siguin subjecte d'ús inadequat. També és possible desactivar completament l'ús de funcions individuals.
Restricció de l'accés a la llibreta d'adreces i a la funció d'enviament
Podeu establir un PIN per a la llibreta d'adreces de manera que els usuaris generals no puguin fer canvis i podeu limitar les destinacions que es poden especificar quan envieu faxos i lectures. També podeu definir números d'accés individuals per a contactes específics la informació dels quals no vulgueu posar a disposició de tothom, de manera que només els usuaris que sàpiguen el número puguin accedir a la destinació. Restricció de l'accés a la llibreta d'adreces i a la funció d'enviament
Restricció de la impressió des d'un ordinador
Podeu prohibir a tots els usuaris que imprimeixin documents des d'un ordinador o permetre només la impressió si l'usuari està autoritzat a l'equip. També podeu configurar l'equip de manera que només es puguin imprimir documents d'Impressió segura xifrada. Restricció de la impressió des d'un ordinador
Restricció de l'ús de dispositius de memòria
Tot i que els dispositius de memòria com ara els dispositius USB són pràctics, també augmenten el potencial de riscos de seguretat com la filtració d'informació. Podeu establir restriccions d'accés per als dispositius de memòria basades en la vostra directiva de seguretat. Restricció de l'ús de dispositius de memòria
9HKS-0J4