Opcions de sincronització per a diverses impressores multifunció Canon

Podeu sincronitzar les dades personalitzades de diverses impressores multifunció Canon en una xarxa. Això permet que la llibreta d'adreces i el botó personal/botó compartit, etc. especificats i desats en un sol equip s'utilitzin en altres equips que s'hagin sincronitzat. Per obtenir informació sobre els elements subjectes a la sincronització, vegeu Llista dels elements personalitzables
Equip servidor/client
Equip client
Equip client
Es pot sincronitzar un màxim de 10 equips, inclòs l'equip servidor.
En funció dels productes opcionals i la configuració de l'equip, és possible que no s'apliquin els valors sincronitzats.
Un equip servidor es pot utilitzar com un equip servidor que no sincronitza les seves dades o com un equip servidor i client (equip servidor/client).
Si no inicieu les funcions de client al servidor de l'equip, les dades especificades al servidor no es mostraran als equips client.

Procediment de sincronització

Especifiqueu la sincronització com s'indica a continuació.
Comprovació Inicial
Els equips que s'han de sincronitzar estan connectats correctament a la xarxa?
Exportar les dades de l'usuari
Es recomana exportar les dades d'usuari com a còpia de seguretat. Importació/exportació de les dades d'opcions
Especificar la Configuració de la Equip Servidor
Inicieu la sincronització a l'equip servidor. Inici de la sincronització d'opcions
Especificació de les Opcions de Sincronització Detallades
Especifiqueu les opcions de sincronització detallades a l'equip servidor. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Inicia la sincronització
Especifiqueu la destinació de la connexió als equips client i inicieu la sincronització. Inici de la sincronització d'opcions
Comprovació de la sincronització
Comproveu les opcions de sincronització detallades, els usuaris desats i els equips connectats a l'equip servidor. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Per canviar l'àmbit d'ús compartit, etc. després d'iniciar la sincronització, tanqueu tots els equips client, canvieu les opcions a l'equip servidor i torneu a iniciar tots els equips client. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
La sincronització s'inicia després de reiniciar els equips client.
Quan un equip client s'inicia i es connecta a l'equip servidor, les dades d'usuari desades tant a l'equip servidor com a l'equip client se sobreescriuen amb les dades d'usuari a l'equip servidor i el conjunt de dades d'usuari de l'equip client s'eliminen. Per utilitzar les dades d'usuari en un equip client al qual us voleu connectar, elimineu les dades corresponents de l'equip servidor mitjançant <Delete User Data> a <Synchronize Custom Settings (Server)> abans d'iniciar l'equip client.
Si existeixen dades diferents per al mateix usuari en diversos equips client iniciats successivament, s'utilitzen per a la sincronització les dades d'usuari de l'equip client que s'hagi connectat primer al servidor.
: Dades de l'usuari 1
: Altres dades de l'usuari 1
: Dades de l'usuari 2
: Dades de l'usuari 3
Dades d'usuari de l'equip client A
El primer equip client que s'ha connectat al servidor.
Té registrades les dades de l'usuari 1 i l'usuari 2.
Dades d'usuari de l'equip client B
Té registrades la resta de dades de l'usuari 1 i les dades de l'usuari 3.
Dades d'usuari registrades a l'equip del servidor
Les dades de l'usuari 1 registrades a l'equip servidor se sincronitzen amb les dades de l'equip client A.
Si es produeix un problema a l'equip servidor o en un equip client després d'iniciar la sincronització, les dades amb l'opció [Device-Specific (Not Shared)] establerta per al seu àmbit d'ús compartit a l'equip amb el problema torna a les opcions predeterminades i no es restaura.
Un equip que funcioni com a equip servidor no entrarà completament en mode de repòs mentre un o més equips connectats com a equip client estiguin en funcionament.
Si un equip que funciona com a equip servidor també està connectat com a equip client i està configurat per connectar-se a localhost a través d'un servidor proxy, aquest equip no entrarà completament en mode de repòs.
Per sincronitzar les opcions personalitzades entre equips, les opcions d'autenticació de l'equip i les opcions de gestió de grups han de ser les mateixes. Per obtenir informació sobre com especificar les mateixes opcions d'autenticació, vegeu les instruccions de l'aplicació d'inici de sessió. En el cas de les opcions de gestió de grups, es recomana exportar les opcions d'un equip i importar-les als altres equips. Quan s'utilitzin ID de departament per a la gestió de grups, establiu les mateixes ID de departament per a cada equip.
Per sincronitzar la informació relacionada amb els llocs de xarxa per a claus, l'ordre en què es registren els llocs de xarxa ha de ser igual en tots els equips.
Si un equip que estigueu utilitzant té una versió anterior, és possible que les dreceres registrades i les claus no se sincronitzin.
Mentre les opcions personalitzades estan sincronitzades, l'opció <Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris> s'estableix en <Eliminar opcions d'usuari més antigues> tant per a equips client com equips servidor i no es pot canviar.
Establiu l'hora correcta en les opcions d'SNTP (<Opcions d'SNTP>) abans d'activar les funcions de servidor a l'equip que funciona com a equip servidor.
Si s'inicia la sincronització d'opcions personalitzades (client), no es poden importar o exportar les dades objecte de sincronització (inclosa la llibreta d'adreces). Per obtenir informació sobre com s'importen/exporten les dades d'opcions, vegeu Importació/exportació de les dades d'opcions. Per obtenir informació sobre les dades objecte de sincronització, vegeu Llista dels elements personalitzables.
9HKS-0KR