Impressió des d'una xarxa externa (impressió IPP)

L'ús del port IPP permet imprimir des d'una xarxa externa a través d'Internet. Per utilitzar la impressió IPP, heu d'especificar el port IPP al controlador de la impressora. Per utilitzar també la impressió IPPS, heu d'instal·lar la clau i el certificat d'aquest equip al vostre ordinador. Instal·lació de la clau i el certificat d'aquest equip al vostre ordinador
Per utilitzar la impressió IPP, heu d'especificar les <Opcions d'impressió IPP>. <Opcions d'impressió IPP>
Per dur a terme el procediment següent, teniu que iniciar la sessió al vostre ordinador amb un compte d'administrador.
1
Prepareu el controlador de la impressora.
Si l'equip es proporciona amb un CD-ROM, inseriu el CD-ROM al controlador de l'ordinador.
Per descarregar el controlador de la impressora, aneu al lloc web de Canon (https://global.canon/en/support/) i descarregueu el controlador de la impressora.
2
Seleccioneu []  [Sistema del Windows] [Tauler de control]  [Maquinari i so]  [Dispositius i impressores].
3
Feu clic a [Afegeix una impressora].
4
Feu clic a [La impressora que vull no és a la llista].
5
Seleccioneu [Selecciona una impressora compartida pel nom], introduïu la destinació de la connexió i feu clic a [Següent].
Per utilitzar IPP, introduïu "http://<adreça IP de l'equip>/ipp" com la destinació de la connexió.
Per utilitzar IPPS, introduïu "https://<adreça IP de l'equip>/ipp" com la destinació de la connexió.
6
Feu clic a [Disc...].
7
Feu clic a [Navega].
8
Especifiqueu la carpeta que conté el controlador de la impressora, seleccioneu el fitxer INF i feu clic a [Obre].
El fitxer INF es guarda a la carpeta [Controladors].
9
Procediu a la configuració seguint les instruccions en pantalla.
El controlador de la impressora està instal·lat. Per utilitzar la impressió IPPS, instal·leu la clau i el certificat d'aquest equip al vostre ordinador.

Instal·lació de la clau i el certificat d'aquest equip al vostre ordinador

Aquesta descripció mostra el procediment per instal·lar la clau i el certificat utilitzant Microsoft Edge.
1
Inicieu el navegador web.
2
Escriviu "http://<adreça IP de l'equip>/" al camp de l'adreça i premeu la tecla [ENTER] al teclat de l'ordinador.
3
Feu clic a [No segur]  [La teva connexió amb aquest lloc no és segura]  [Certificat] al camp d'introducció de l'URL.
4
Feu clic a [Copia al fitxer...] a la pestanya [Detalls].
5
Feu clic a [Següent].
6
Seleccioneu un format de fitxer i feu clic a [Següent].
7
Establiu la destinació del desament i el nom del fitxer del certificat i després feu clic a [Següent].
8
Comproveu el contingut que s'està desant i feu clic a [Finalitza]  [D'acord].
Així es completa el desament del certificat.
9
Feu clic a [D'acord].
10
Tanqueu el navegador web.
11
Instal·leu al vostre ordinador el certificat desat al pas 8.
Per a DER/Base64 (amb l'extensió "cer".)
Per a PKCS#7 (amb l'extensió "p7b")
9HKS-0AF