Correcció de curvatura de cada calaix

Encara que no utilitzeu aquesta opció, la correcció de curvatura s'efectuarà sempre segons les característiques del paper. Si imprimiu amb la unitat d'acabat opcional i no es corregeix la curvatura, ajusteu el nivell de correcció de curvatura per a les condicions d'impressió i l'estat del paper (nivell d'humitat, etc.).
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Acció d'ajust>  <Corregir curvatura per a cada calaix>.
2
Seleccioneu l'origen de paper i premeu <Estb>.
3
Correcció del nivell de correcció de la curvatura.
Ajusteu el paper doblegat per una cara i l'altra.
Aquest mode pot afectar l'alimentació del paper. Com que un augment gran del valor pot fer que el paper s'encalli, es recomana ajustar els valors en increments petits.
El valor introduït s'afegeix al valor de correcció que s'ha establert per a cada paper.
Per corregir la curvatura a <Preferències>  <Opcions de gestió de tipus de paper>, cal tornar a establir el valor d'<Ajust/Manteniment> en 0.
En funció de l'entorn en què s'emmagatzemi el paper, les condicions del paper (com ara la humitat) poden variar encara que sigui el mateix tipus de paper. Si les condicions del paper són diferents de les usuals, podeu aconseguir un millor resultat ajustant la correcció de curvatura de cada paper d'origen.
Per establir la direcció de la curvatura del paper, col·loqueu el paper en la direcció en què es diposita a la safata de sortida.
Ajusteu el nivell de correcció de curvatura en la direcció oposada a la del paper imprès.
Direcció de curvatura del paper imprès
Direcció d'ajust
Quan el paper es corba cap amunt
Curvatura cap avall (Premeu <->)
Quan el paper es corba cap avall
Curvatura cap amunt (Premeu <+>)
4
Premeu <Bé>.
9HKS-0XE