Lectura

La lectura d'originals en paper us permet convertir-los en fitxers electrònics, com ara PDF, que els ordinadors solen admetre. Els fitxers convertits es poden enviar com a adjunts de correu electrònic des de l'equip o es poden desar en un servidor de fitxers. En aquest capítol es descriuen diverses funcions útils per a una lectura fàcil i també operacions bàsiques.

Introducció a les operacions bàsiques

En aquesta secció es descriuen la pantalla de funcions bàsiques de lectura i els mètodes de desament/enviament bàsics.

Lectura amb claredat

En aquesta secció es descriuen els mètodes per solucionar problemes com ara fotografies borroses, text illegible a causa de paper fosc i l'aparició de vores fosques.

Lectura de diversos tipus d'originals

Podeu llegir de forma eficaç originals amb moltes pàgines i originals formats per diversos documents.

Amb eficiència, fiabilitat i seguretat

En aquesta secció es descriuen diverses funcions útils per augmentar l'eficiència del treball, evitar errors de funcionament i millorar la seguretat.

Lectura utilitzant un ordinador

Si esteu editant un document llegit en un ordinador, deseu-lo directament a l'ordinador per facilitar la tasca.
9HKS-0C6