Funcions bàsiques per llegir originals

En aquesta secció es descriuen les operacions bàsiques per llegir originals.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Quan aparegui la pantalla per seleccionar el gruix de l'original, seleccioneu el gruix de l'original que utilitzareu. (Apareix si <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador> està definit en <Especificar sempre>. <Opcs. pred. gruix original per llegir des d'alimentador>)
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
Especificació de destinacions de la llibreta d'adreces
Especificació de destinacions des de botons d'accés ràpid
Introducció manual de destinacions
Especificació de destinacions al servidor LDAP
Especificació de la vostra adreça de correu electrònic
Especificació de la carpeta personal
Especificació de destinacions des de la llibreta d'adreces d'un dispositiu mòbil
Especificació d'adreces en a/c o c/o
Per especificar diverses destinacions, premeu <Especificar destinacions> i especifiqueu una destinació addicional.
Per eliminar una destinació, seleccioneu la destinació que vulgueu eliminar i premeu <Eliminar destinac.>.
Podeu seleccionar una destinació i prémer <Detalls> per confirmar la informació detallada relacionada amb la destinació.
Només podeu canviar les destinacions de <Detalls> que s'han especificat amb la nova adreça i les destinacions obtingudes a través d'un servidor LDAP.
Si l'equip servidor executa les opcions d'informació d'administració del sistema, l'autenticació entre l'equip servidor i l'equip client es duu a terme mentre l'equip client obté la llibreta d'adreces remota o els botons d'accés ràpid. L'autenticació es fa contrastant l'identificador de l'administrador i el PIN de l'administrador del sistema establerts per l'equip servidor i l'equip client. Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
La disponibilitat de la Llibreta d'adreces remota/dels botons d'accés ràpid depèn de l'estat de les opcions d'informació de l'administrador del sistema per a l'equip servidor i l'equip client, tal com es mostra a continuació.
Quan l'equip servidor està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
Quan l'equip client està executant les opcions d'informació d'administració del sistema
L'identificador d'administrador del sistema i el PIN del sistema de l'equip servidor i de l'equip client coincideixen
Pot utilitzar la llibreta d'adreces remota o el botó d'accés ràpid
En execució
En execució
Coincideix
No coincideix
No
No en execució
-
No
No en execució
En execució
-
No en execució
-
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Selecció d'un format de fitxer
Selecció de la resolució
Especificació de la mida de lectura dels originals
Selecció de la lectura en color/lectura en blanc i negre
Lectura de les dues cares dels originals
Ampliació o reducció
5
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar) <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Segons les opcions de comunicació, pot ser que se us demani que introduïu el nom d'usuari i la contrasenya. Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Consultar el nombre total de destinacions especificades
El nombre total de destinacions especificades apareix a la part superior dreta de la pantalla. Això permet confirmar que el nombre de destinacions és correcte abans d'enviar.
Cancel·lació immediata d'un treball que s'està enviant
Si premeu  (Aturar) al tauler de control mentre s'envia un treball, es mostrarà el missatge <Voleu cancel·lar els següents treballs d'enviament?>. Premeu <Sí> per cancel·lar l'enviament.
Podeu seleccionar <Últim treball rebut> o <S'està enviant el treball> per triar el treball que voleu cancel·lar. <Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>
Premeu (Aturar) si hi ha diversos treballs d'enviament per visualitzar la pantalla que permet seleccionar el treball que voleu cancel·lar. Si el treball d'enviament que voleu cancel·lar no hi apareix, premeu <Compr. altres treballs> per visualitzar <Enviar treballs>. Seleccioneu el treball que voleu cancel·lar i premeu <Cancel·lar>.
Per comprovar els estats dels documents enviats/desats
A la pantalla <Monitor estat>, podeu comprovar els estats per als documents enviats/desats. Aquesta pantalla us permet tornar a enviar/desar documents o cancel·lar l'enviament/desament després de comprovar els estats. Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits
Si <Mostrar avís en acceptar el treball> està establert en <On>, la pantalla <Monitor estat> pot aparèixer a partir de la pantalla següent mostrada després de rebre un treball d'enviament. <Mostrar avís en acceptar el treball>
Per imprimir l'informe de resultats d'enviament/desament
A la pantalla de Funcions Bàsiques de Lectura, prement <Opcions> <Informe de TX> podreu establir la impressió automàtica de l'informe que llista els resultats de l'enviament/desament.
Per establir aquest paràmetre per a tots els treballs d'<Opcions>, cal seleccionar <Només si hi ha error> o <Off> a <Informe de TX> i, a continuació, establir <Permetre impressió des d'opcions> en <On>.
Nom del fitxer
Quan un fitxer s'envia/desa, el seu nom de fitxer es defineix automàticament amb el format següent. Podeu canviar l'opció de manera que es pugui assignar un nom diferent. Definició d'un nom de fitxer
Quan envieu per correu electrònic
Format "Números de treball (quatre dígits)_números de pàgina (tres dígits).nom extensió fitxer", com ara "1042_001.jpg"
Quan deseu en un servidor de fitxers
"L'any, mes, dia, hora, minut i segon en què s'hagi desat el fitxer (14 dígits).nom extensió fitxer", com ara "20151030133541.jpg"
Assumpte del correu electrònic
L'assumpte introduït a <Assumpte predeterminat> s'estableix automàticament (<Assumpte predeterminat>). Si especifiqueu un assumpte diferent, canvieu l'opció o especifiqueu-lo cada vegada que envieu un correu electrònic (Especificació d'opcions de correu electrònic).
Si s'introdueixen diversos fulls
La lectura s'interromp i el missatge apareix a la pantalla. Seguiu les instruccions per eliminar l'encallament.
Quan l'hàgiu solucionat, es mostrarà la pantalla per reprendre el treball. Si l'equip detecta per error diversos fulls a l'alimentador, premeu <No detectar alimentació de diversos fulls> per reprendre la lectura.
Si voleu que l'equip no us notifiqui de l'entrada de diversos fulls a l'alimentador, realitzeu una de les operacions següents.
Cada vegada que envieu o deseu un document, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura  seleccioneu <Detectar alim. diversos fulls> per desactivar l'opció.
Establiu <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.> en <Off>. <Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
CONSELLS
Determinació de la part superior i la part inferior de l'original
Podeu configurar l'orientació del document abans de la lectura de manera que la part superior i la inferior estiguin col·locades correctament quan el fitxer enviat/desat es mostri en un ordinador.
Quan col·loqueu un original de mida A4, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura <Orient. conting. original> <Amunt a la vora llarga> <Bé>.
Quan col·loqueu originals grans, com ara originals A3, premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura <Orient. conting. original> seleccioneu <Amunt a la vora llarga> o <Amunt a la vora lateral> segons l'orientació de l'original premeu <Bé>.
Especificació de diverses destinacions inclosos faxos
Si establiu <Permetre Fax en funció Llegir i enviar> en <On>, podreu especificar destinacions de fax des de la pantalla de funcions bàsiques de lectura (<Mostrar funció de fax>). Aquesta opció és útil per especificar diverses destinacions, inclosos faxos, com ara en desar una còpia d'un fax enviat en un servidor de fitxers.
Comprovació de les imatges llegides abans d'enviar-les o desar-les
Podeu comprovar les imatges llegides a la pantalla de visualització prèvia abans d'enviar-les/desar-les. Comprovació dels originals llegits abans d'enviar-los/desar-los (Visualització prèvia)
Desament d'opcions utilitzades freqüentment
Podeu combinar les destinacions comunes i les opcions de lectura en un botó de l'equip per fer-ho servir en un altre moment. Si premeu el botó desat quan llegiu originals, podreu completar ràpidament les opcions. Registre d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
9HKS-0C8