Opcions personalitz.

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nombre de còpies>
De 1 a 9999
C
Settings for Printer Settings
<Impressió a doble cara>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Alimentació de paper>
<Font aliment. paper predeterm.>
<Auto>, <Safata MU>, <Calaix 1> a <Drawer n>*1
No
B
Settings for Printer Settings
<Mida de paper predeterminada>
<A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. KAKUGATA 2>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm(SRA3)>, <330x483mm>
No
B
Settings for Printer Settings
<Tipus de paper predeterminat>
<Fi 1>, <Fi 2>, <Normal 1>, <Normal 2>, <Normal 3>, <Gruixut 1>, <Gruixut 2>, <Gruixut 3>, <Gruixut 4>, <Gruixut 5>, <Gruixut 6>, <Gruixut 7>, <Gruixut 8>, <Gruixut 9>, <Color 1>, <Color 2>, <Reciclat 1>, <Reciclat 2>, <Reciclat 3>, <Preperforat 1>, <Preperforat 2>, <Transparència>, <Vegetal>, <Etiquetes>, <Capçalera 1>, <Capçalera 2>, <Capçalera 3>, <Capçalera 4>, <Capçalera 5>, <Capçalera 6>, <Capçalera 7>, <Estucat a 1 cara 1>, <Estucat a 1 cara 2>, <Estucat a 1 cara 3>, <Estucat a 1 cara 4>, <Estucat a 1 cara 5>, <Estucat a 1 cara 6>, <Estucat a 1 cara 7>, <Estucat a 1 cara 8>, <Estucat a 1 cara 9>, <Estucat a 2 cares 1>, <Estucat a 2 cares 2>, <Estucat a 2 cares 3>, <Estucat a 2 cares 4>, <Estucat a 2 cares 5>, <Estucat a 2 cares 6>, <Estucat a 2 cares 7>, <Estucat a 2 cares 8>, <Estucat a 2 cares 9>, <Estucat mat 1>, <Estucat mat 2>, <Estucat mat 3>, <Estucat mat 4>, <Estucat mat 5>, <Estucat mat 6>, <Estucat mat 7>, <Estucat mat 8>, <Estucat mat 9>, <Gofrat 1>, <Gofrat 2>, <Gofrat 3>, <Gofrat 4>, <Gofrat 5>, <Gofrat 6>, <Gofrat 7>, <Separad. 1>, <Separad. 2>, <Separadors 3>, <Separadors 4>, <Sobre>
No
B
Settings for Printer Settings
<Substituir mida paper>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Sortida de paper>
<Acabat>
<Acabat>: <Off>, <Classificar>, <Grup>, <Girar+Classificar>*2, <Girar+Agrupar>*2, <Desplaçar+Classificar>*2*3, <Desplaçar+Agrupar>*2, <Grapar+Classificar>*2*4, <Grapar + Agrupar>*2*4, <Eco(sen.gr.) + Class.>*2*5, <Eco(sen.gr.) + Agrup.>*2*5
<Despl. còpies>: De 1 a 9999
<Posició enquadern.>: <Cantonada (sup. esq.)>, <Doble (sup.)>, <Cantonada (sup. dr.)>, <Doble (dreta)>, <Cantonada (inf. dr.)>, <Doble (inferior)>, <Cantonada (inf. esq.)>, <Doble (esq.)>
C
Settings for Printer Settings
<Perforar>
<Perforar>: <On>, <Off>
<Posició perfor.>:<Esq.>, <Dreta>, <Sup.>, <Inferior>
<Tipus perfor.>: <Un. d'acabat (2 perf.)>, <Un. d'acabat (4 perf.)>
C
Settings for Printer Settings
<Plegar>*2
<Plegar>: <On>, <Off>
<Tipus de plec>: <Plec C>, <Plec Z>, <Plec central>, <Paral·lel doble>,
<Plec Z acordió>, <Plec quadern>
<Plegar junts fulls quadern>: Quan hi ha instal·lat el Booklet Finisher-AG: D'1 a 5 fulls
Quan hi ha instal·lat el Booklet Finisher-AC: D'1 a 3 fulls
No
C
Settings for Printer Settings
<Cara amunt/avall>
<Cara avall>, <Cara amunt>
C
Settings for Printer Settings
<Qualitat d'impressió>
<Densitat> *2
<Cian>: De -8 a +8; 0
<Magenta>: De -8 a +8; 0
<Groc>: De -8 a +8; 0
<Negre>: De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Densitat (Ajust fi)> *2
<Cian>:
<Alta>: De -8 a +8; 0
<Mitjana>: De -8 a +8; 0
<Baixa>: De -8 a +8; 0
<Magenta>:
<Alta>: De -8 a +8; 0
<Mitjana>: De -8 a +8; 0
<Baixa>: De -8 a +8; 0
<Groc>:
<Alta>: De -8 a +8; 0
<Mitjana>: De -8 a +8; 0
<Baixa>: De -8 a +8; 0
<Negre>:
<Alta>: De -8 a +8; 0
<Mitjana>: De -8 a +8; 0
<Baixa>: De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Estalvi de tòner>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Resolució>
<1200 dpi>, <600 dpi>
B
Settings for Printer Settings
<Optimització compr. imatge>
<On>, <Off>
B
Settings for Printer Settings
<Nitidesa>
De -3 a +3; 0
No
B
Settings for Printer Settings
<Nitidesa (foto)>
De -1 a +3; +2
No
C
Settings for Printer Settings
<Rebentat>
<Rebentat>: <On>, <Off>
<Amplada rebentat>:
<Superior>: De 0 a 3; 1 píxel
<Inferior>: De 0 a 3; 1 píxel
<Esq.>: De 0 a 3; 1 píxel
<Dreta>: De 0 a 3; 1 píxel
<Densitat rebentat>:
<Cian>: De 0 a 100; 100 %
<Magenta>: De 0 a 100; 100 %
<Groc>: De 0 a 100; 100 %
B
Settings for Printer Settings
<Correcció volum tòner>
<Normal>, <Prioritat grad.>, <Prioritat text>
C
Settings for Printer Settings
<Control de línia>
<Prioritat res.>, <Prioritat grad.>
C
Settings for Printer Settings
<Ajust amplada>
<Ajust amplada>: <On>, <Off>
<Horitzontal>*2: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2>
<Vertical>*2: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2>
<Color destinació>*2: <Tot>, <Només negre>
B
Settings for Printer Settings
<Suavitzat avançat>
<Suavitzat avançat>: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2>
<Aplicar a gràfics>: <On>, <Off>
<Aplicar a text>: <On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Suavitzat amb gradació>
<Suavitzat amb gradació>: <Off>, <Nivell 1>, <Nivell 2>
<Aplicar a gràfics>: <On>, <Off>
<Aplicar a imatges>: <On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Reforçar text impressió B/N>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Disseny>
<Ubicació d'enquadernació>
<Vora llarga>, <Vora curta>
C
Settings for Printer Settings
<Marge d'enquadernació>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Desplaçar vora curta (Anvers)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Desplaçar vora llarga (Anvers)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Desplaçar vora curta (Revers)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Desplaçar vora llarga (Revers)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Ometre error auto.>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Temps d'espera>
<Temps d'espera>: <On>, <Off>
<Temps d'espera>: De 5 segons a 300 segons; 15 segons
C
Settings for Printer Settings
<Imprimir després de finalitzar RIP>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Quadern>
<Quadern>: <On>, <Off>
<Obertura llibre>*2: <Obertura a esquerra>, <Obertura a dreta>
C
Settings for Printer Settings
<Grapar quadern>*2
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Premsa quaderns>*2
<Premsa quaderns>: <On>, <Off>
<Força premsa quaderns>: De -10 a +10; 0
No
C
Settings for Printer Settings
<Correcció de desplaçament>*2
<Off>, <Auto>, <Correcció d'amplada>
C
Settings for Printer Settings
<Usar tapa un. d'inserció>
Quan hi ha instal·lat el Document Insertion / Folding Unit-K: <On>, <Off>
Quan hi ha instal·lat el Document Insertion Unit-R: <Off>, <U. inserc. 1>, <U. inserc. 2>
No
C
Settings for Printer Settings
<Intercalar transparència> *2
<Off>, <En blanc>, <Impreses>
C
Settings for Printer Settings
<Numerar jocs còpies> *2
<Numerar jocs còpies>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Posició d'impressió> *2
<5 ubicacions>, <Superior esquerra>, <Inf. esquerra>, <Superior dreta>, <Inferior dreta>, <Tota la superfície>
C
Settings for Printer Settings
<Número inicial> *2
D'1 a 9999; 1
C
Settings for Printer Settings
<Mida número> *2
<Petita (12 punts)>, <Mitjana (24 punts)>, <Gran (36 punts)>
C
Settings for Printer Settings
<Densitat> *2
D'1 a 5; 3
C
Settings for Printer Settings
<Color> *2
<Groc>, <Magenta>, <Cian>, <Negre>, <Vermell>, <Verd>, <Blau>
B
Settings for Printer Settings
<Posició vertical del núm.> *2
<Posició horitzontal del núm.> *2
De -8 mm a +8 mm; 0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Personalització> *2
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Process. imatge>, <PDF>, <XPS>
No
C
Settings for Printer Settings
<Mode Prioritat> *2
<Cap>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
No
C
Settings for Printer Settings
<Selecció auto.> *2
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Process. imatge>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Mode de color>
<Auto (Color/B/N)>, <Blanc i negre>
C
Settings for Printer Settings
<Impressió imatge comprimida>
<Sortida>, <Error de visualització>
C
Settings for Printer Settings
<Inicialitzar>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
*1 Tingueu en compte que el nombre de calaixos que es mostren varia segons el model i les opcions instal·lades.
*2 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
*3 Còpies: D'1 a 9999
*4 Posició de grapat (Grapar+Classificar, Grapar + Agrupar):
Cantonada (sup. esq.), Doble (sup.), Cantonada (sup. dr.), Doble (dreta), Cantonada (inf. dr.), Doble (inferior), Cantonada (inf. esq.), Doble (esq.).
*5 Posició de grapat (Eco(sen.gr.) + Class., Eco(sen.gr.) + Agrup.):
Cantonada (sup. esq.), Cantonada (sup. dr.), Cantonada (inf. dr.), Cantonada (inf. esq.).
9HKS-0SJ