Configuració

Podeu personalitzar l'equip en funció del vostre entorn i de les vostres necessitats configurant les opcions que es descriuen en aquest capítol. Per començar la configuració, premeu  (Configuració).
En aquesta secció es descriu allò que pot configurar cada element del menú Configuració. Tingueu en compte que els elements disponibles varien en funció dels privilegis d'usuari en iniciar la sessió i dels dispositius que s'utilitzen.
Les opcions de so (Ajustar volum) apareixen quan premeu <Opcions de volum> o la tecla Ajustar volum (en models amb un tauler de control vertical).
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
En funció de les opcions, pot ser que alguns canvis no es reflecteixin immediatament. En aquest cas, és necessari portar a terme una de les accions següents:
Premeu <Sí> a la pantalla per confirmar que voleu fer els canvis.
Premeu  (Configuració) <Aplicar canv. a opcs.>.
Reinicieu l'equip.
Els elements que els administradors poden definir difereixen dels disponibles per als usuaris generals. Els elements que es poden configurar també difereixen en funció de les limitacions de funcions aplicades pels usuaris amb privilegis d'administrador.

Llistes d'opcions

Les opcions i els valors s'especifiquen a Descripció de l'opció. Els valors predeterminats apareixen amb lletres vermelles en negreta.
"DeviceAdmin" i "NetworkAdmin"
Els elements "DeviceAdmin" i "NetworkAdmin" s'escriuen a cada element de la taula Configuració i registre. Si la funció de l'administrador s'especifica per a l'equip, els usuaris amb privilegis d'Administrator podran canviar totes les opcions, mentre que els usuaris generals estan limitats i només podran canviar algunes opcions. Mentrestant, els usuaris amb privilegis DeviceAdmin o NetworkAdmin poden canviar algunes opcions fins i tot si aquestes són opcions restringides. Per a aquestes opcions, "Sí" i "No" indiquen si l'opció es pot modificar o no amb els privilegis DeviceAdmin i NetworkAdmin.
"Es pot definir a Remote UI (IU remot)" i "Entrega d'informació de dispositius disponible"
Els elements "Es pot definir a Remote UI (IU remot)" i "Entrega d'informació de dispositius disponible" s'escriuen a cada element de la taula Configuració i registre. Les opcions "Sí" i "No" indiquen si les opcions es poden o no es poden establir a Remote UI (IU remota) o si estan o no disponibles per a la distribució d'informació del dispositiu.
Funció per importar-ho tot
L'element "Funció per importar-ho tot" s'escriu a la taula Configuració i registre. Segons si una opció es pot importar per lots, s'escriurà "A", "B", "C" o "No".
Significats d'A, B i C
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
En aquesta secció s'explica la correspondència entre els elements de Configuració i els de la funció d'exportació en lot de Remote UI (IU remota). "-" indica elements que no s'han importat o exportat. Importació/exportació de totes les opcions
Elements disponibles per a la funció d'exportació en lot des de Remote UI (IU remota)

<Opcions personals> i <Opcions del dispositiu>

Quan l'autenticació d'usuari (Gestió dels usuaris) està activada, <Opcions personals> i <Opcions del dispositiu> es mostren a la pantalla després que inicieu sessió amb privilegis d'administrador si premeu  (Configuració). Si seleccioneu <Opcions personals> i canvieu els elements que es poden personalitzar, les opcions es desen com a opcions personals per a l'usuari que iniciï sessió a l'equip (Llista dels elements personalitzables). Si seleccioneu <Opcions del dispositiu>, les opcions es desen com a opcions de l'equip. Si inicieu sessió com a usuari sense privilegis d'administrador, de la mateixa manera que quan se selecciona <Opcions personals>, si canvieu les opcions que es poden personalitzar, les opcions es desen com a opcions personals sense que es desin com a opcions del dispositiu.
9HKS-0LW