UFR II

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Tons mitjans>
<Text>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Gràfics>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Imatge>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
B
Settings for Printer Settings
<Mètode de corresp.>
<General>, <Perceptiu>, <Colorimètric>, <Foto brillant>, <Descarregar perfil>
No
C
Settings for Printer Settings
<Compensació de gris>
<Text>: <On>, <Off>
<Gràfics>: <On>, <Off>
<Imatge>: <On>, <Off>
B
Settings for Printer Settings
<Estalvi de paper>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
9HKS-0SK