<Accés a Internet>

Especifiqueu les opcions per a la funció d'accés a Internet.
Per obtenir més informació, consulteu "Accés a Internet" al lloc web del manual en línia. Accés a Internet
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
No
No
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(NUL)
No
No
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(NUL)
No
No
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(NUL)
No
No
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
No
No
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<On>, <Off>
No
No
No
-
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Només mostrar)
No
No
No
-
<Proxy Server Address>
(Només mostrar)
No
No
No
-
<Número de port>
(Només mostrar)
No
No
No
-
<Use proxy auth.>
(Només mostrar)
No
No
No
-
<Address Without Using Proxy>
(NUL)
No
No
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Escàner>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<Impressora>
<On>, <Off>
No
No
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Informació d'opcions d'usuari <Restaurar opc. inicials>
No
No
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Només mostrar)
No
No
No
-
9HKS-0W0