Configuració de la data i l'hora

Ajusteu la data i l'hora de l'equip. Aquesta configuració s'ha de definir correctament, ja que la data i l'hora s'utilitzen, per exemple, per enviar un correu electrònic automàticament a una hora determinada.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Opcions temporitzador/energia>  <Ajusts de data/hora>.
3
Introduïu la data i l'hora.
 <Zona horària>
Seleccioneu la zona horària de la vostra àrea.
UTC són les sigles de Universal Coordinated Time (hora universal coordinada). L'hora (zona horària) estàndard de cada país es determina d'acord amb l'hora UTC. Per a la comunicació per Internet, la configuració precisa de la zona horària és essencial.
 <Horari d'estiu>
Per establir l'horari d'estiu, premeu <On> i establiu la data i l'hora per a <Data inici> i <Data final>. Per establir la data, especifiqueu el dia de la setmana i la setmana del mes.
Si s'ha establert l'horari d'estiu, l'hora es pot avançar una hora en comparació amb la zona horària o l'hora durant un període especificat de l'estiu.
 Data i hora
Introduïu els 4 dígits de l'any, els 4 dígits del mes i el dia, i els 4 dígits de l'hora amb el mateix format amb què es mostren la data i l'hora actuals en pantalla.
L'ordre de la data i l'hora pot variar segons el país o la regió.
L'hora s'introdueix en format 24 hores.
Si us equivoqueu, premeu  (Esborrar) i torneu a introduir les xifres a partir de l'any.
4
Premeu <Bé>.
Si heu canviat l'opció de <Zona horària> o <Horari d'estiu>, heu de reiniciar l'equip apagant l'alimentació. Premeu el commutador de potència principal per apagar l'equip (Apagar l'equip). Quan hagin passat 10 segons com a mínim després que l'indicador d'alimentació principal s'hagi apagat, torneu a engegar l'equip (Posada en marxa de l'equip).
Ajusteu l'hora regularment si el rellotge no funciona correctament.
També podeu especificar que la data i l'hora se sincronitzin automàticament amb un servidor de la xarxa amb SNTP. Configuració d'opcions de SNTP
9HKS-04H