Altres opcions de xarxa

Configureu el següent segons el vostre entorn de xarxa.

Configuració del mode PASV per a FTP

PASV és un mode de comunicació FTP que s'utilitza durant la transferència de fitxers. Premeu <On> per a aquesta opció per permetre a l'equip connectar-se a un servidor FTP, fins i tot si l'equip és dins d'un tallafoc. Confirmeu per endavant que el mode PASV estigui configurat a la part del servidor FTP.
 (Configuració) <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Usar mode PASV per a FTP>  <On>  <Bé>

Configuració d'opcions de SNTP

SNTP és un protocol per ajustar l'hora utilitzant un servidor d'hora a la xarxa. SNTP s'utilitza quan cal ajustar l'hora entre l'equip i el servidor en casos en què l'autenticació de seguretat es porti a terme en el moment d'accedir a un servidor LDAP. Establiu la diferència d'hora (zona horària) prèviament perquè les accions es basen en l'hora universal coordinada (UTC). Configuració de la data i l'hora
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'SNTP>.
3
Premeu <On> a <Usar SNTP> i configureu les opcions necessàries.
<Interval de polling>
Especifiqueu l'interval prescrit en minuts per ajustar l'hora.
<Adreça de servidor NTP>
Introduïu l'adreça IP del servidor NTP. Si s'utilitza el servidor DNS en comptes d'una adreça IP, podeu introduir "nom d'amfitrió.nom de domini" (FQDN) utilitzant caràcters alfanumèrics. (Exemple: "ntp.exemple.com").
<Comprovar servidor NTP>
Podeu comprovar l'estat de comunicació entre un servidor desat i l'SNTP. Quan s'estableix una connexió correctament, apareix "OK" (Bé). No obstant això, només es confirma l'estat de comunicació i l'ajustament de temps no es porta a terme.
Per portar a terme la sincronització de l'hora mitjançant SNTP amb el servidor NTP, cal configurar prèviament la zona horària on s'utilitza l'equip. Configuració de la data i l'hora
Si SNTP no està configurat, l'equip pot accedir a un servidor SNTP extern per sincronitzar el rellotge quan s'utilitzen determinats serveis.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu  (Configuració) <Sí>.

Supervisió de l'equip des de sistemes de gestió de dispositius

Si utilitzeu programari de gestió de dispositius, podeu obtenir o gestionar informació diversa com ara informació de configuració, informació d'adreces i informació de fallades del dispositiu a la xarxa a través del servidor.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions de detecció multidifusió>.
3
Establiu l'opció <Resposta> en <On>, premeu <Nom d'àmbit> i introduïu un nom d'àmbit.
Introduïu un nom d'àmbit especificat utilitzant les opcions de detecció multidifusió a <Nom d'àmbit>.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu  (Configuració) <Sí>.
9HKS-05J