Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

Per enviar directament documents llegits per correu electrònic/I-fax sense passar per un ordinador, heu de configurar opcions de comunicació com ara un servidor de correu, mètodes d'autenticació, etc. Normalment, s'utilitza un servidor SMTP per enviar i un servidor SMTP o POP3 per rebre. Podeu configurar la codificació i altres paràmetres. Per obtenir informació detallada sobre les opcions necessàries, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis d'Internet o els administradors de la xarxa.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>  <Opcions de comunicació>.
3
Configureu la comunicació.
<RX SMTP>
Premeu <On> quan vulgueu que l'equip actuï com un servidor SMTP per rebre correus electrònics i I-faxos. Heu de tenir en compte que no podeu rebre mitjançant SMTP si no deseu el nom d'amfitrió de l'equip al servidor DNS.
<Servidor SMTP>
Introduïu un nom de servidor SMTP (o una adreça IP).
<Adreça de correu electr.>
Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'equip.
Podeu especificar qualsevol nom, com ara el nom d'usuari (part a l'esquerra del símbol @). Introduïu el nom d'amfitrió desat a la dreta del símbol @.
<Servidor POP>
Introduïu un nom de servidor POP3 (o una adreça IP).
<Inici de sessió POP>
Per utilitzar un servidor POP3, introduïu el nom d'usuari del compte de correu especificat utilitzant caràcters alfanumèrics.
<Contrasenya POP>
Per utilitzar un servidor POP3, introduïu la contrasenya del compte de correu especificat.
<Interval POP>
Podeu establir l'interval per emetre POP automàticament en minuts.
<Autenticac./Xifratge>
Mostra la pantalla per configurar l'autenticació i el xifratge.
<Comproveu connexió>
Premeu aquest botó per comprovar la connexió del <Servidor SMTP> i el <Servidor POP> després d'especificar-ne les opcions.
<POP>
Si voleu rebre correus electrònics i I-faxos amb un servidor POP3, premeu <On>.
Configuració de l'autenticació POP abans de l'enviament i xifratge de la comunicació dirigida a/procedent del servidor POP
L'autenticació POP abans de l'enviament (POP abans de SMTP) és una confirmació dels usuaris per part del servidor POP (servidor de correu de recepció) abans d'enviar, que és una funció per bloquejar correus electrònics no autoritzats enviats per tercers. Quan el servidor POP és compatible amb TLS, la comunicació es pot codificar.
Configuració de l'autenticació SMTP abans de l'enviament i xifratge de la comunicació dirigida a/procedent del servidor SMTP
L'autenticació SMTP (SMTP AUTH) verifica els usuaris comprovant els noms d'usuari i les contrasenyes s'envien correus electrònics. També pot codificar la comunicació SMTP (enviament i recepció). Per codificar la recepció SMTP utilitzant TLS, prepareu parells de claus per endavant. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
4
Premeu <Bé>.
Segons el vostre entorn, pot ser que calgui que especifiqueu el número de port SMTP/POP3. Per obtenir informació detallada, poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis d'Internet o els administradors de la xarxa. <Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>
9HKS-05S