<Configurar mètode autenticació>

Especifiqueu les opcions dels mètodes d'autenticació que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Informació utilitzada per autenticar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor LDAP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informació utilitzada per autenticar servidor LDAP>
<Opcions del dispositiu>, <Info. aut. in. sessió disp.>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan s'estableix <Opcions del dispositiu>
S'utilitza la informació establerta a Desament del servidor LDAP.
Quan s'estableix <Info. d'autenticació inici sessió dispositiu>
S'utilitza la informació d'autenticació que s'ha fet servir per iniciar la sessió a l'equip.
Quan s'estableix <Informació desada per a cada usuari>
Es desa la informació d'autenticació del servidor LDAP per a cada usuari.
La <Info. d'autenticació inici sessió dispositiu> està disponible només si feu servir la mateixa informació d'autenticació per iniciar sessió a l'equip i per accedir al servidor LDAP, i si el servei d'inici de sessió és compatible amb l'autenticació integrada. Per obtenir informació sobre si el servei d'inici de sessió que utilitzeu és compatible amb l'autenticació integrada, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Si se selecciona <Informació desada per a cada usuari>, cadascun dels usuaris estableix el nom d'usuari i la contrasenya per a l'autenticació LDAP a la pantalla de funcions bàsiques d'enviament  <Desar/editar informació per a cada usuari> <Informació d'autenticació de servidor LDAP>.

<Informació utilitzada per autenticar servidor SMTP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor SMTP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informació utilitzada per autenticar servidor SMTP>
<Opcions del dispositiu>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si seleccioneu <Opcions del dispositiu>
Utilitza la informació establerta a <Autenticac./Xifratge> (Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax).
Si seleccioneu <Desar info. per a cada usuari>
Desa i utilitza la informació d'autenticació del servidor SMTP corresponent a cada usuari.
Si se selecciona l'opció <Desar info. per a cada usuari>, cada usuari ha de prémer <Llegir i enviar> <Desar/editar informació per a cada usuari> establiu el nom d'usuari i la contrasenya utilitzats per a l'autenticació SMTP a <Informació d'autenticació de servidor SMTP>.

<Informació utilitzada per aut. examinar/enviar fitxer>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Configurar mètode autenticació>
Podeu especificar el mètode d'autenticació per accedir a un servidor de fitxers.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informació utilitzada per aut. examinar/enviar fitxer>
<Estàndard>, <Info. aut. in. sessió disp.>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Info. d'autenticació inici sessió dispositiu> només és vàlid per a SMB i WebDAV.
Quan s'estableix <Normal>
S'utilitza la informació establerta a Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
Quan s'estableix <Info. d'autenticació inici sessió dispositiu>
S'utilitza la informació d'autenticació que s'ha fet servir per iniciar la sessió a l'equip.
Quan s'estableix <Informació desada per a cada usuari>
Es desa la informació d'autenticació del servidor de fitxers per a cada usuari.
Si se selecciona <Informació desada per a cada usuari>, cadascun dels usuaris estableix el nom d'usuari i la contrasenya per a l'autenticació del servidor de fitxers a la pantalla de funcions bàsiques d'enviament <Desar/editar informació per a cada usuari> <Info. autenticació per a examinar/enviar fitxer>.
9HKS-0SC