Configuració d'opcions d'Ethernet

Ethernet és un estàndard que estipula mètodes de comunicació dins d'una LAN. Normalment, el sistema de comunicació (dúplex mitjà/dúplex complet) i el tipus d'Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) es poden configurar automàticament. Els podeu configurar per separat canviar la configuració a operació manual.
<Opcions del controlador Ethernet> existeix tant per a la línia principal com per a la sublínia. Deseu les opcions com calgui.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions del controlador Ethernet>.
Per especificar la configuració d'Ethernet per a la sublínia, premeu <Preferències>  <Xarxa> <Opcions de la sublínia> <Opcions del controlador Ethernet>.
3
Configureu les opcions d'Ethernet.
Normalment, heu de prémer <On> a <Autodetectar>. El sistema de comunicació i el tipus d'Ethernet es detecten i es configuren automàticament.
Configuració de les opcions d'Ethernet manualment
1
Premeu <Off> a <Autodetectar>.
2
Seleccioneu el sistema de comunicació.
 <Dúplex mitjà>
Les funcions d'enviar/rebre es porten a terme de manera alterna. Seleccioneu aquesta opció quan l'encaminador connectat estigui configurat per a la comunicació de dúplex mitjà.
 <Dúplex complet>
Les funcions d'enviar/rebre es porten a terme alhora. Seleccioneu aquesta opció com a norma general.
3
Seleccioneu el tipus d'Ethernet.
Seleccioneu <10BASE-T>, <100BASE-TX> o <1000BASE-T> a <Tipus d'Ethernet>.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu  (Configuració) <Sí>.
9HKS-056