Adaptació a l'entorn de xarxa

L'escala i la forma d'una xarxa varien segons la seva finalitat i el seu ús. L'equip adopta diverses tecnologies per adaptar-se a tants entorns com sigui possible. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la vostra xarxa i porteu a terme la configuració necessària segons el vostre entorn.
9HKS-055