Systémové volitelné doplňky

Instalací systémových volitelných doplňků můžete vylepšit stávající funkce stroje.

Souprava PS tiskárny imagePRESS

Tato volba umožňuje používat stroj jako PS tiskárnu.

Server imagePRESS

Server imagePRESS je řadič tiskárny, který se instaluje na zadní část stroje. Server imagePRESS odporuje Adobe Genuine PostScript 3 a PCL5e je vhodný pro kancelářská prostředí s častou tiskovou produkcí velkého objemu nebo pro uživatele, kteří používají Adobe PostScript nebo jiné postscriptové aplikace.
Informace o omezeních s připojeným Server imagePRESS naleznete v Omezení během připojování ke Server imagePRESS.

Souprava pro tisk čárových kódů

Tento volitelný doplněk umožňuje tisk čárových kódů. Další podrobnosti získáte v příručce Bar Code Printing (Tisk čárového kódu) na webu s online příručkami.

Sada mezinárodních fontů PCL

Tento volitelný doplněk umožňuje přidat pro PCL tiskárnu níže uvedené fonty. Můžete tak provádět tisk s použitím různých jazyků v prostředí SAP Unicode.
Andale® a WorldType® Collection J (japonská verze)
Andale® a WorldType® Collection K (korejská verze)
Andale® a WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
Andale® a WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Kvůli rozdílnosti designu znaků v různých regionech jsou k dispozici čtyři verze fontů.

Faxová karta Super G3

„Faxová karta Super G3“ umožňuje odesílání a příjem faxů. Můžete také odesílat dokumenty vytvořené v aplikacích přímo z počítače prostřednictvím sítě. Faxování
S kartou je dodáván ovladač faxu umožňující faxování prostřednictvím počítače.

Souprava vzdáleného faxu

Tento volitelný doplněk je nezbytný pro použití funkce vzdáleného faxu. I přesto že stroj není vybavený faxovou kartou, můžete odesílat faxy prostřednictvím jiného stroje v síti, který má nainstalovanou faxovou kartu. Použití vzdálených faxů

Rozšiřovací souprava pro IP FAX

S pomocí tohoto doplňku můžete používat IP fax, funkci pro odesílání a příjem faxů v síti TCP/IP, jako je například kancelářská síť LAN. Díky skutečnosti, že zařízení odesílají a přijímají faxy v rámci sítě, můžete snížit náklady na faxové vysílání. Rychlost vysílání IP faxu je vyšší než rychlost klasických faxových vysílání. Další podrobnosti získáte v příručce IP FAX Expansion Kit User's Guide (Uživatelská příručka k rozšiřovací soupravě pro IP FAX) na webu s online příručkami.

Souprava hlasového průvodce

Tento volitelný doplněk nabízí při práci na stroji vedení pomocí hlasových instrukcí.

Souprava pro provoz s hlasovým průvodcem

Souprava pro provoz s hlasovým průvodcem nabízí při práci na stroji vedení pomocí hlasových instrukcí. Souprava pro provoz s hlasovým průvodcem obsahuje také funkci rozpoznání hlasu, která umožňuje nastavit různé funkce stroje s využitím vašeho hlasu.

250GB SSD

Disk 250GB SSD je nutný při použití funkce zrcadlení dat soupravy Souprava pro zrcadlení paměti. Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru

1TB SSD

Výměnou úložného zařízení nainstalovaného na stroji za disk 1TB SSD můžete rozšířit paměťovou kapacitu stroje na 1 TB. Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru
Po výměně úložného zařízení za disk 1TB SSD je vyžadován doplňkový disk 1TB SSD k zálohování dat s pomocí funkce Souprava pro zrcadlení paměti.

Souprava pro zrcadlení paměti

Funkce Souprava pro zrcadlení paměti umožňuje zálohovat data na úložném zařízení stroje na doplňkové volitelné úložné zařízení. I kdyby jedno úložné zařízení selhalo, máte přístup na druhé úložné zařízení. Sníží se tak riziko ztráty dat.

Copy Card Reader

Umožňuje provádět správu ID oddělení ověřováním pomocí kontrolní karty. Podrobné informace viz v Copy Card Reader

Formáty souborů a požadované volitelné produkty

V některých případech jsou nutné volitelné produkty. Závisí to na souborovém formátu a funkci, kterou chcete používat. Podívejte se do tabulky.
: Standardní funkce : Vyžadované volitelné produkty
Formát souboru (detailní nastavení)
Skenovat a Odeslat / Skenovat a Uložit
JPEG
TIFF
PDF (Trace & Smooth)
PDF (Omezené barvy)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (Prohl. text))
PDF (Šifrovat)
PDF (Podpis zařízení)
PDF (Podpis uživatele)
PDF (Formátovat na PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (Prohl. text))
XPS (Podpis zařízení)
XPS (Podpis uživatele)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
S funkcí Přístup k uloženým souborům lze používat tyto formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Chcete-li tisknout jiné formáty, přesuňte soubory do počítače a tiskněte přes ovladač tiskárny apod.
9HKU-10L