Základní operace v systému Windows

V závislosti na počítači, který používáte, se mohou operace lišit.

Zobrazení složky tiskárny

Windows 8.1/Server 2012 R2
Pravým tlačítkem myši klikněte na [Start] vyberte [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10
[] vyberte [Systém Windows]  [Ovládací panely] [Hardware a zvuk] [Zařízení a tiskárny].
Windows Server 2012
Pravým tlačítkem myši klikněte na levý spodní roh obrazovky vyberte [Control Panel] [View devices and printers].
Windows Server 2016
Klikněte pravým tlačítkem myši na [] vyberte [Ovládací panely] [Hardware] [Zařízení a tiskárny].

Zobrazení sdílených tiskáren na tiskovém serveru

1
Otevřete Windows Explorer.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Klikněte pravým tlačítkem myši na [Start] vyberte [Průzkumník souborů].
Windows 10/Server 2016
Pravým tlačítkem myši klikněte [] vyberte [File Explorer].
Windows Server 2012
Pravým tlačítkem myši klikněte na levý dolní roh obrazovky  vyberte [Průzkumník souborů].
2
Vyberte tiskový server z nabídky [Síť].
Chcete-li zobrazit počítače v síti, možná budete muset zapnout funkci zjišťování sítě nebo vyhledat počítače v síti.
Zobrazí se sdílená tiskárna.
n

Kontrola portu tiskárny LPR/RAW

1
Otevřete složku tiskárny. Zobrazení složky tiskárny
2
Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu stroje a poté klikněte na [Vlastnosti tiskárny].
3
Zkontrolujte nastavení portu.
Klikněte na kartu [Porty].
Ujistěte se, že je pro tiskárnu vybrán správný port.

Při tisku z aplikace Microsoft Store

Windows 8.1/Server 2012 R2
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky Klepněte nebo klikněte na [Zařízení] [Tisknout] Ovladač, který používáte [Tisknout].
Windows 10
Klepněte nebo klikněte na [Tisknout] v aplikaci Ovladač, který používáte [Tisknout].
Windows Server 2012
Zobrazte symboly na pravé straně obrazovky Poklepejte nebo klikněte na [Zařízení] Ovladač, který používáte [Tisknout].
Pokud tisknete pomocí této metody, máte k dispozici pouze omezené množství nastavení tisku.
Pokud se zobrazí zpráva [Tiskárna vyžaduje vaši pozornost. Přepněte na plochu a podívejte se, co je potřeba udělat.] přejděte k počítači a postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně. Tato zpráva se zobrazí, pokud je zařízení nastavené na možnost zobrazení uživatelského jména při tisku a podobných činnostech.
9HKU-107