Položky zobrazené v časové ose

Položky zobrazené v časové ose se liší podle funkce. Položky pro každou funkci jsou popsány zde.

Kopie

 Poměr zoomu

 Zdroj papíru

 Počet kopií

 Sešití (prázdné, není-li nastaveno)

 N na 1 (prázdné, není-li nastaveno)

 Oboustranné nastavení / Brožura

 Barevný režim

Ikony pro oboustranné nastavení/brožuru indikují následující.
Nenastaveno
Jednostranné na oboustranné
Oboustranné na jednostranné
Oboustranné na oboustranné
Rozevřené stránky na oboustranné
Nastavena Brožura (Skenovat do brožury/Neskenovat do brožury)
Nastavena Brožura (Skenovat do brožury/Neskenovat do brožury) a oboustranný originál

Fax

 Místo určení

 Počet míst určení vysílání

 Originály odlišné velikosti (prázdné, není-li nastaveno)

 Oboustranné (prázdné, není-li nastaveno)

 Rozlišení

 Velikost skenování

 Typ místa určení

Ikony pro oboustranné nastavení indikují následující.
Typ Kniha
Typ Kalendář

Skenovat a Odeslat

 Počet míst určení vysílání

 První místo určení

 Formát souboru

 Oboustranné (prázdné, není-li nastaveno)

 Rozlišení

 Velikost skenování

 Typ místa určení prvního místa určení

Ikony pro oboustranné nastavení indikují následující.
Typ Kniha
Typ Kalendář

Skenovat a Uložit (Schránka)

 Číslo/název schránky

Nastavení N na 1

 Oboustranné (prázdné, není-li nastaveno)

 Poměr zoomu

 Velikost skenování

 Ikona schránky (fixní)

Ikony pro oboustranné nastavení indikují následující.
Typ Kniha
Typ Kalendář

Skenovat a Uložit (Rozšířená schránka/Síť)

 Název složky

 Formát souboru

 Oboustranné (prázdné, není-li nastaveno)

 Rozlišení

 Velikost skenování

 Ikona schránky

Ikony pro oboustranné nastavení indikují následující.
Typ Kniha
Typ Kalendář

Přístup k ulož. soub. (Schránka/Rozšířená schránka/Síť)

 Název souboru

 Typ schránky

Pokud je vybráno víc souborů, zobrazí se název souboru vybraného jako první.

Tisk

 Počet úloh, které čekají na vytištění

 Název úlohy

Mezi úlohami, které čekají na tisk, se název úlohy, která byla přijata jako poslední, zobrazí jako název úlohy.
9HKU-064