Vložení textu „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ (Ochranný vodoznak)

Při kopírování dokumentů, které obsahují důvěrné informace, můžete na kopie vložit neviditelný text, jako například „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ nebo „DŮVĚRNÉ“, a upozornit tak neoprávněné uživatele, aby je nekopírovali. Když kopírujete dokument, který již byl okopírování, vložený text se zobrazí na celé ploše stránky a zamezí tak neoprávněnému okopírování kopií. Systémové volitelné doplňky
V závislosti na stroji, který používáte, může být tato funkce k dispozici standardně.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Ochranný vodoznak>.
5
Vyberte typ znaků a podle potřeby zadejte podrobná nastavení.
Vložení vodoznaků, jako je např. „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ nebo „DŮVĚRNÉ“
Vložení dat
Vložení referenčních čísel
Vložení sériových čísel
Vložení ID nebo uživatelského jména
6
Zadejte nastavení tisku pro vodoznak.
Nastavte formát znaků.
Pro vzory a pozadí můžete nastavit sytost. Pokud stisknete <Nastavit pozadí/Kontrast znaků>  <Ukázkový tisk>, vytiskne se ukázka vzoru a pozadí. Zkontrolujte ukázkový výtisk a stisknutím / nastavte sytost.
Ukázkový výtisk obsahuje skrytý text a pozadí pro jednotlivé hodnoty relativního kontrastu.
Oblast uvnitř rámu ukázkového tisku je ukázkový výstup pro aktuálně nastavenou relativní hodnotu kontrastu.
Nastavení <Nastavit pozadí/Kontrast znaků> se zruší po dokončení úlohy. Chcete-li pro další kopírovací úlohu použít stejná nastavení, zadejte nastavení znovu.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Sytost nelze změnit v průběhu tisku.
9HKU-091