Printer Cover-H

Pokud nenainstalujete podavač, nainstalujte „Printer Cover-H“. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.

Printer Cover-H

Tuto volitelnou součást můžete nainstalovat místo podavače.
9HKU-03J