Možnosti

Funkce stroje lze rozšířit o další funkce instalací volitelných doplňků.
Bližší informace o systémovém volitelném zařízení viz Systémové volitelné doplňky.

Volitelné doplňky k dispozici

Vyhledání volitelných doplňků podle účelů použití

Chcete-li vkládat velké množství papíru do podstavců na papír

Chcete-li kontrolovat šikmost papíru vkládaného do víceúčelové přihrádky

Pro používání funkcí jako například skládání nebo sešívání nebo pro instalaci výstupní přihrádky

Informace o volitelném zařízení, které umožňuje používat funkce jako například skládání nebo sešívání, naleznete v Volitelné zařízení podporující konkrétní funkce.

Chcete-li vkládat dlouhé listy

Chcete-li připevnit kryt tiskárny a stroj používat jako tiskárnu

Chcete-li používat klávesy namísto tlačítek dotykového panelu

Chcete-li používat funkci ověření pro správu uživatelů podle oddělení

Chcete-li používat pomůcku při zavírání podavače

Chcete-li udělat místo pro uložení originálů atd.

Utility Tray-B

Manipulace s volitelnými doplňky

Pokud máte připojený finišer, v oblasti přihrádky nepokládejte ruce do míst, kde se provádí sešívání kopií (poblíž válců); mohli byste si způsobit zranění.
Je-li finišer v provozu, nedotýkejte se ho prsty nebo rukama. Mohli byste si způsobit zranění nebo poškodit finišer.
Při odebírání papíru z přihrádky finišeru nepokládejte ruce na výstupní přihrádku finišeru. Přihrádka se začít pohybovat nahoru a přiskřípnout vám ruce.
Přihrádky finišeru se během kopírování a tisku pohybují. Pod tyto přihrádky neukládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jejich poškození.
Do přihrádky finišeru neukládejte žádné předměty kromě výstupního papíru, mohlo by dojít k poškození přihrádek.
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
V závislosti na obsahu tištěných dat, typu, velikosti a stavu papíru a nastavení dokončování se může počet listů, které lze stohovat, lišit nebo nemusí být stohovaný papír úhledně zarovnán.
9HKU-032