Nastavení zarovnání levého okraje obrazu

Je-li obraz vytištěný na výtisku posunut doleva a doprava vzhledem ke správné poloze ve směru podávání, korekci polohy obrazu s nežádoucím posunutím můžete provést úpravou okraje na levém okraji papíru.
Úpravu lze provést také pomocí vodicího listu. Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu
1
Stiskněte <Změnit> pro <Nastavit polohu obrazu>.
2
Stiskněte tlačítko <Nepoužít skener>.
Zadáte-li rozdíl od naměřené délky testovací stránky:
Stiskněte tlačítko <Výstup testovací stránky>.
Zadejte počet testovacích stránek, které chcete vytisknout, a stiskněte <Další>.
Jestliže se poloha obrazu liší velkou měrou, přesnost korekce lze zlepšit vytištěním několika testovacích stránek a s použitím průměru měřené délky.
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje papír vlastního typu, a stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se testovací výtisk.
Vraťte se na obrazovku <Nastavit polohu obrazu> a změřte délku „i“ na přední i zadní straně vytištěné testovací stránky.
Standardní velikost
Dlouhý list
Výchozí hodnota: „i“ = 20,0 mm
Zadejte rozdíl v délce mezi naměřenou hodnotou „i“ a výchozí hodnotou (20 mm) pro přední a zadní stranu.
Pokud je naměřená délka „i“ například 21,5 mm, zadejte - 1,5 mm pro <Zarovnání (i) levého okraje>.
Pokud je naměřená délka „i“ například 18,5 mm, zadejte + 1,5 mm pro <Zarovnání (i) levého okraje>.
Rozdíl 1,5 mm mezi naměřenou délkou a výchozí hodnotou je opraven.
Stiskněte tlačítko <OK>.
Podle potřeby zkuste vytisknout nový testovací výtisk a zkontrolujte míru korekce.
Provádíte-li korekci polohy s pomocí vytištěných obrazů:
Zkontrolujte polohu obrazu na výtisku.
* Směr podávání
Změřte délku „i“, což je vzdálenost od levého okraje potištěné oblasti k levému okraji papíru, a zadejte rozdíl od výchozí hodnoty (20 mm).
Pokud je naměřená délka „i“ například 21,0 mm, zadejte - 1,0 mm pro <Zarovnání (i) levého okraje>.
Pokud je naměřená délka „i“ například 19,0 mm, zadejte + 1,0 mm pro <Zarovnání (i) levého okraje>.
Rozdíl 1,0 mm mezi naměřenou hodnotou a výchozí hodnotou je opraven.
Stiskněte tlačítko <OK>.
Podle potřeby zkuste znovu vytisknout papír a zkontrolujte míru korekce.
3
Stiskněte tlačítko <OK>.
Jestliže tuto obrazovku znovu otevřete poté, co jste ji zavřeli stisknutím <OK>, hodnoty na obrazovce budou opět obsahovat „0“. Nastavená hodnota je však stále platná v každém poli Celkem. Jestliže budete tento krok opakovat, zkontrolujte délku „i“ na nové testovací stránce a zadejte novou hodnotu.
Kumulovanou hodnotu obnovíte stisknutím <Obnovit úvodní nastavení>.
Polohu obrazu můžete také opravit s pomocí hodnoty soutiskových značek, jak je znázorněno níže. Zkontrolujte, zda středová linka soutiskové značky a okraj testovací stránky jsou zarovnány, a na základě zjištěných výsledků upravte polohu obrazu následovně:
Překrývá-li středová linka soutiskové značky přesně okraj papíru pro testovací stránku, není nutné polohu obrazu upravovat.
Nachází-li se středová linka soutiskové značky za okrajem mimo testovací stránku (středová linka soutiskové značky NENÍ vytištěna), podívejte se, u kterého čísla soutiskové značky se nachází linka testovací stránky, a zadejte kladnou hodnotu.
Nachází-li se středová linka soutiskové značky za okrajem uvnitř oblasti testovacího výtisku, podívejte se, u kterého čísla soutiskové značky se nachází linka testovacího tisku, a zadejte zápornou hodnotu.
Středová linka soutiskové značky je za okrajem mimo testovací stránku.
Středová linka soutiskové značky přesně překrývá okraj testovací stránky.
Středová linka soutiskové značky je za okrajem uvnitř testovací stránky.

Proveďte nastavení zadáním hodnoty „+4“.

Správné nastavení

Proveďte nastavení zadáním hodnoty „- 6“.
9HKU-0LL