Import/export individuálních nastavení

Pro import nebo export můžete vybrat jen určitá nastavení, jako např. seznamy adres v adresáři nebo nastavení tiskárny. Pro provedení těchto operací jsou vyžadována přístupová práva administrátora.
Více informací o tom, jak upravovat adresář v souboru CSV pro import, najdete v části, Položky adresáře.

Export individuálních nastavení

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Data Management] vyberte nastavení k exportu.
Když exportujete seznamy adres
Když exportujete nastavení zařízení (nastavení přesměrování, adresář, oblíbená nastavení funkce odesílání)
Když exportujete oblíbené přístupy na web
Když exportujete nastavení tiskárny
Když exportujete informace o papíru
4
Klikněte na [Start Exporting].
5
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, kam mají být data uložena.

Import individuálních nastavení

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Data Management] a vyberte nastavení k importu.
Když importujete seznamy adres
Když importujete nastavení zařízení (nastavení přesměrování, adresář, oblíbená nastavení funkce odesílání)
Když importujete oblíbené přístupy na web
Když importujete nastavení tiskárny
Když importujete informace o papíru
4
Klikněte na [Start Importing]  [OK].
Stroj budete možná muset restartovat v závislosti na nastaveních určených k importu. Restartování stroje
9HKU-0K8