<Nastavení faxu>

Zadejte nastavení pro příjem a přesměrování faxů.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<PŘ. s ECM>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Nastavení faxu>
Faxy můžete přijímat s použitím režimu korekce chyb ECM (Error Correction Mode).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<PŘ. s ECM>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Chcete-li komunikaci provést s použitím režimu ECM, je nezbytné, aby ECM byl nastaven jak na zdrojovém stroji, tak na tomto stroji.
Při špatném telefonním spojení může k chybám docházet i při zapnutém režimu ECM.

<Hlášení o fax. PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Nastavení faxu>
Hlášení o faxovém příjmu umožňuje zkontrolovat, zda faxy byly přijaty správně. Stroj lze nastavit tak, aby se toto hlášení tisklo automaticky, když jsou dokumenty přijaty, nebo pouze v případě výskytu chyby příjmu. Hlášení o fax. PŘ.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlášení o fax. PŘ.>
<Jen při chybě>, <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Hlášení o PŘ. do důvěrné fax. schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Nastavení faxu>
Hlášení o příjmu do důvěrné faxové schránky umožňuje zkontrolovat, zda dokumenty byly do důvěrné faxové schránky přijaty správně. Stroj lze nastavit tak, aby se toto hlášení tisklo automaticky po příjmu dokumentů. Hlášení o PŘ. do důvěrné fax. schránky
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Hlášení o PŘ. do důvěrné fax. schránky>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Počáteční rychlost PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Nastavení faxu>
S pomocí této volby můžete změnit počáteční rychlost příjmu. Toto nastavení je užitečné v případě, kdy při zahájení příjmu dokumentu nastanou potíže kvůli špatnému stavu linky.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Počáteční rychlost PŘ.>
<33 600 bps>, <14 400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavte <Autom. nastavit rychlost komunikace při použití VoIP> na <On> pro přesnější odesílání a přijímání faxů, pokud linka nebo druhá strana vykazuje náchylnost k chybám. Rychlost komunikace je limitována na <14 400 bps> nebo méně, což redukuje výskyt chyb. Pokud je <Autom. nastavit rychlost komunikace při použití VoIP> nastaveno na <Off>, rychlost se vrátí na hodnotu zobrazenou v <Počáteční rychlost PŘ.>.

<Heslo PŘ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Přijmout/Přesměrovat>  <Nastavení faxu>
S pomocí této volby můžete nastavit heslo pro příjem podle normy ITU-T. Jestliže není nastavena podadresa pro dokument, který je přijímán od druhého účastníka s použitím normy ITU-T, provede se ověření pomocí hesla pro příjem. Jestliže se nalezené heslo neshoduje s heslem zadaným s pomocí tohoto nastavení nebo heslo není připojeno k dokumentu, příjem dokumentu se neprovede.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Heslo PŘ.>
<Nastavit>: <Heslo>, <Potvrdit>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li přijatý dokument nastaven s podadresou, prioritu má heslo podadresy, i když je nastaveno heslo příjmu.
Zkratka ITU-T znamená International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, což je skupina, která vydává doporučení ke standardizaci telekomunikací v celém světě.
9HKU-0UC