<Spravovat osobní nastavení>

Zadejte předvolby (osobní nastavení) pro každého uživatele.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Umožnit použití osobního nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
S pomocí této volby vyberete, zda umožnit uživatelům přihlášeným do systému stroje, aby používali funkce přizpůsobení, např. jazyk displeje, nastavení přístupu a zobrazení obrazovky po přihlášení/obnovení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Umožnit použití osobního nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
S pomocí této volby vyberete, jak má stroj nakládat s osobními nastaveními pro uživatele nebo skupiny (informace uživatelských nastavení), když počet uživatelů, pro něž stroj může ukládat různá nastavení, překročí limit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>
<Smazat nastavení nejstaršího uživatele>, <Vyřadit nastavení nového uživatele>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Informace o odstraněných datech, když je nastavena volba <Smazat nast. nejstaršího uživ.>, viz Seznam položek, které je možno personalizovat.
Chcete-li data odstranit ručně namísto automaticky, postupujte podle pokynů popsaných v části Smazání informací o nastavení uživatelů.
Informace o omezení nastavení uživatelů nebo skupin (informace uživatelských nastavení), které stroj může uložit, viz Specifikace systému.

<Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
Vyberte, zda si každý uživatel může nastavit obrazovku po spuštění/obnovení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa zařízení>  <Spravovat osobní nastavení>
Zadejte, zda <Hlavní obrazovka> umožňuje ukládat a upravovat osobní tlačítka.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení správy hlavní obrazovky pro Osobní použití>
<Povolit Uložení/Editování osobních tlačítek>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít přesun tlačítek při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít nastavení rozvržení hlavní obrazovky při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
<Povolit Použít nastavení tapety při Přizpůsobení pro Osobní použití>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9HKU-0WA