<Nastavení zabezpečení>

Zadejte nastavení pro zvýšení zabezpečení stroje.

<Nastavení ověření/hesla>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>
Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení hesla a ověřovací funkce.

<Nastavení šifrování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>
Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení šifrování.

<Nastavení ověření systému>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>
Zadejte, jestli se mají používat funkce ověřování a ochrany systému.
<Ověřit systém při spuštění>: Integrita firmwaru a aplikací MEAP se ověřuje během spouštění stroje.
<Integrovaná kontrola McAfee>: Zlepšuje spolehlivost systému během provozu stroje pomocí funkce McAfee Embedded Control, která zabraňuje neautorizované modifikaci nebo spuštění programů. Tato možnost je dostupné jenom tehdy, kdy je funkce <Ověřit systém při spuštění> nastavená na <Zap>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení ověření systému>
<Ověřit systém při spuštění>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Integrovaná kontrola McAfee>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Při nastavení <Ověřit systém při spuštění> se stroj restartuje, když změníte nastavení z <Vyp>  <Zap> nebo když stisknete <OK>, aniž byste změnili nastavení z <Zap>. Chcete-li zachovat nastavení <Zap> bez restartování stroje, stiskněte <Ne> na potvrzovací obrazovce a potom stiskněte <Zrušit> na obrazovce <Nastavení ověření systému>.
Když je volba <Ověřit systém při spuštění> nastavena na <Zap>
Spuštění trvá déle než při nastavení <Vyp>, protože se provádí ověření systému.
Do výpisu správy stroje se zaznamenávají tyto události a výsledky. Správa výpisů
Událost
Ověření firmwaru, ověření aplikace MEAP
Výsledek
Úspěch, neúspěch
Pokud se po spuštění stroje objeví na obrazovce kód chyby, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.
Když je volba <Integrovaná kontrola McAfee> nastavena na <Zap>
Když toto nastavení zadáte poprvé, stroj se bude několik minut restartovat.
<Monitor ověř. \nsystému> se zobrazí na obrazovce <Hlavní obrazovka> a vy budete tuto funkci moci použít ke kontrole neoprávněných operací položek protokolu apod.

<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>
Nyní můžete jednoduše zadat všechna doporučená nastavení zabezpečení pro prostředí použití, a to výběrem typu prostředí počítače. Dostupné typy prostředí naleznete v části „Průvodce nastavením zabezpečení“. Průvodce nastavením zabezpečení
Pokud bylo zadáno jakékoli z nastavení zásad zabezpečení počítače, nelze použít možnost <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>
<1. Připojení k intranetu a internetu>
<2. Přímé připojení k internetu>
<3. Připojení k internetu zakázáno>
<4. Soukromá (domácí) síť>
<5. Veřejná síť>
<6. Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi>
<Vynul.>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Visual Message Settings
Pokud v počítači změníte doporučené nastavení zabezpečení pro jednotlivé typy, může dojít k nedostupnosti funkcí, které chcete používat, nebo může docházet k jiným problémům. V takovém případě můžete změny zrušit a obnovit předchozí nastavení zabezpečení.
Pokud jste ručně změnili nastavení, které bylo změněno pomocí <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>, změny se nezachovají. Stroj se navrátí do stavu před spuštěním možnosti <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>.
9HKU-0WJ