<Nastavení displeje>

Zadejte nastavení displeje dotekového panelu.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Výchozí obrazovku, která se zobrazí při spuštění/obnovení, můžete nastavit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>
<Hlavní obrazovka>, <Kopie>, <Fax>*1, <Skenovat a Odeslat>, <Skenovat a Uložit>, <Přístup k uloženým souborům>, <Schránka Fax/I-Fax>, <Skener>, <Přístup na Web>, <Výukové/Časté dotazy>, <Nastavení m.urč./přesm.>, <Tisk>, <Podržet>*2, <Skenování WSD>, <Scan for Mobile>, <Mobilní portál>, <iW Function Flow>*3, <Detektor zámku skenování>*3, <uniFLOW Online Setup>
Pořadí nastavení se může lišit od toho, které je zobrazené na skutečném stroji.
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Otevřít obrazovku Monitor stavu>: <Zap>, <Vyp>
*1 Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.
*2 Objeví se jenom, když má stroj funkci podržení.
*3 Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk. Kontrola doplňků nainstalovaných na tomto přístroji
V závislosti na způsobu ověření vybraném ve správě osobního ověření se před obrazovkou nastavenou v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> může zobrazit obrazovka pro přihlášení.
Pokud je přihlašovací služba změněna na Autentizaci ID oddělení a <Omez. funkce> pro <Správa ID oddělení>, může se obrazovka <Hlavní obrazovka> nebo obrazovka pro přihlášení pro zadávání dat ID/PIN v příslušném oddělení zobrazit před nastavením obrazovky v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>, v závislosti na nastavení.

<Výchozí obrazovka (Monitor stavu)>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Můžete změnit obrazovku, která se zobrazí po stisknutí tlačítka  (Monitor stavu).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí obrazovka (Monitor stavu)>
<Typ výchozího stavu>: <Kopie/Tisk>, <Odeslat>, <Příjem>, <Uložit>, <Spotř. materiál/Jiné>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Stav/Výpis>: <Stav úlohy>, <Výpis úloh>
<Detaily> (<Kopie/Tisk>, <Stav úlohy>): <Tisk>, <Kopie>
<Detaily> (<Odeslat>, <Stav úlohy>): <Odeslat>, <Fax>*1
<Detaily> (<Příjem>, <Stav úlohy>): <Fax>*1, <Přesměrovat>
<Detaily> (<Kopie/Tisk>, <Výpis úloh>): <Kopie>, <Tiskárna>, <Místní tisk>, <Tisk přijaté úlohy>, <Tisk hlášení>
<Detaily> (<Odeslat>, <Výpis úloh>): <Odeslat>, <Fax>*1
<Detaily> (<Příjem>, <Výpis úloh>): <Příjem>, <Fax>*1
*1 Objeví se jenom, když má stroj funkci faxu.

<Nastavení displeje obrazovky kopírování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji můžete nastavit obrazovku, která se má zobrazovat na displeji po stisknutí <Kopie>. Rychlé provedení změn nastavení (Obrazovka spěšného kopírování)
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení displeje obrazovky kopírování>
<Normální kopírování>, <Spěšné kopírování>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit funkce faxu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Stroj můžete nastavit tak, aby se na obrazovce <Hlavní obrazovka> zobrazovala funkce faxu. Pokud chcete zobrazit funkci Fax, můžete také zvolit, zda se má v <Skenovat a Odeslat> zobrazit <Fax>. Tím získáte možnost odeslat místa určení pro fax, e-mail a I-fax zároveň.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit funkce faxu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat>: <Zap>, <Vyp>

<Nastavení zobrazení místa uložení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji můžete změnit místa určení, která se zobrazí po stisknutí <Skenovat a Uložit> nebo <Přístup k uloženým souborům>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení zobrazení místa uložení>
<Schránka>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Rozšířená schránka/Síť>: <Zap>, <Vyp>
<Paměťové médium>: <Zap>, <Vyp>

<Přepnout jazyk/klávesnici>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Jazyk/klávesnici zobrazené na displeji dotekového panelu si můžete zvolit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přepnout jazyk/klávesnici>
<Jazyk>, <Rozvržení kláves.>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Může se stát, že se některá hlášení nezobrazí ve vybraném jazyce správně. V takovém případě stroj restartujte. Některé zprávy se nemusí změnit ani po restartu stroje.
Je-li Ověření práv k serveru + Ověření práv k místnímu zařízení nastaveno s pomocí správy osobního ověření a zároveň se jazyk nastavený na stroji liší od jazyka služby Active Directory, pak se v e-mailových zprávách odeslaných příjemci nezobrazí plné jméno odesilatele.

<Zobrazit tlačítko Přepnout jazyk/klávesnici>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Lze nastavit, aby se na displeji zobrazovalo tlačítko, které umožňuje přepínat jazyk a rozvržení klávesnice. Tlačítko se zobrazí na dolní lince displeje dotekového panelu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit tlačítko Přepnout jazyk/klávesnici>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Použít funkci uzamčení klávesy Shift>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Stisknete-li na obrazovce klávesnice <Přesah>, můžete zadat velké písmeno. Můžete zadat nastavení zámku klávesy Shift, které vám umožní zadávat velká písmena za sebou, nebo nastavení pro zadávání textu, který začíná velkým písmenem.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít funkci uzamčení klávesy Shift>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložené znaky pro klávesnici>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Pomocí klávesnice můžete při zadávání míst určení e-mailu/I-faxu ukládat často používané řetězce.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložené znaky pro klávesnici>
<Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit hlášení zbývajícího papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji lze nastavit, aby se zobrazovalo hlášení oznamující, že ve zdroji papíru zbývá málo papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit hlášení zbývajícího papíru>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Stav Počet kopií/Trvání úlohy>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na dolním řádku displeje dotekového panelu se zobrazí zadaný počet kopií a přibližný čas zbývající do dokončení aktuálně zpracovávané úlohy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Stav Počet kopií/Trvání úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Přesnost přibližných časů zobrazovaných v dolní části obrazovky displeje dotekového panelu se může lišit podle stavu stroje.
Přibližný čas se nezobrazí, je-li doba čekání kratší než jedna minuta.

<Oznámit při Vyčistit oblast sken. originálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Stroj můžete nastavit tak, aby zobrazoval hlášení, které vás upozorní na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny v oblasti skenování podavače dokumentu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oznámit při Vyčistit oblast sken. originálu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Priorita obrazovky výběru typu papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji můžete nastavit, zda se při vyvolání obrazovky pro výběr typu papíru zobrazí prioritně obrazovka pro jednoduché (<Jednoduchý>) nebo podrobné (<Podrobný>) nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Priorita obrazovky výběru typu papíru>
<Jednoduchý>, <Podrobný>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Změnit vých. zobraz. pro seznam typů papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Zadejte typ seznamu, který se zobrazí pro výběr typu papíru, a pořadí, ve kterém se zobrazí položky seznamu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit vých. zobraz. pro seznam typů papíru>
<Kategorie>: <Vše>, <Standardní typ>, <Vlastní typ>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Třídit>: <Uloženo (Vzest.)>, <Uloženo (Sest.)>, <Jméno (Vzest.)>, <Jméno (Sest.)>, <Hmotn. (Vzest.)>, <Hmotn. (Sest.)>

<Přepnout zadání v mm/palcích>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji lze nastavit, zda chcete na obrazovkách pro číselná zadávání číselné hodnoty zadávat v milimetrech nebo palcích.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přepnout zadání v mm/palcích>
<mm>, <Palce>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit jméno přihlášeného uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Stroj můžete nastavit tak, aby se na dotekovém panelu zobrazovalo uživatelské jméno / název zobrazení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit jméno přihlášeného uživatele>
<Na obrazovce nahoře> (<Uživatelské jméno>, <Zobrazit jméno>), <Na obrazovce dole>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je Autentizace ID oddělení nastavena jako přihlašovací služba a <Správa ID oddělení> je nastaveno jako <Zap>, zobrazí se ID oddělení, když je vybráno <Na obrazovce dole>. Zobrazení se nenachází na horní části obrazovky.
Pokud je Autentizace ID oddělení nastavena jako přihlašovací služba a <Uživatelské jméno> se zobrazí, když je zvoleno <Na obrazovce dole>.

<Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Zobrazí obrazovku s varováním, která vám umožní zjistit, která barva dochází, když je hlášen nízký stav toneru. Tato zpráva vám pomůže například předem připravit novou kazetu s tonerem.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je na něm zobrazena tato obrazovka.
Pokud na upozorňovací obrazovce stisknete <Zavřít> pro uzavření obrazovky, můžete provádět běžné operace. Zpráva se však zobrazí pokaždé, když se stroj aktivuje z režimu spánku, nebo po zapnutí hlavního napájení.
Pokud jste si již připravili novou tonerovou kazetu (atd.) a notifikace je již tedy zbytečná, proveďte operaci <Smazat chybu Zbývající toner>.
Zpráva indikující stav zůstává zapnutá na spodní části obrazovky, bez ohledu na nastavení.

<Smazat chybu Zbývající toner>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Obrazovku chybového hlášení zbývajícího toneru, která se zobrazí při nízkém množství toneru, můžete smazat, jestliže je <Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner> nastaveno na <Zap>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Smazat chybu Zbývající toner>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Upozorňovací obrazovka se objeví znovu, když bude nízká hladina toneru u další barvy, a to za předpokladu, že je <Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner> nastaveno na <Zap>.

<Editovat název razidla jednotky děrovačky> *

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Můžete změnit název děrovacího razidla u jednotky „Multi Function Professional Puncher-C“.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena jednotka „Multi Function Professional Puncher-C“. Bližší informace o jednotce „Multi Function Professional Puncher-C“ najdete v návodu k tomuto doplňku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Editovat název razidla jednotky děrovačky>
Ze seznamu vyberte děrovací razidlo, které chcete upravit: <Editovat>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení zobrazení IP adresy>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Na stroji můžete provést nastavení, aby se na obrazovce informací počitadla zobrazovala IP adresa.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení zobrazení IP adresy>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení je platné pouze tehdy, když je <Použít IPv4> nastaveno na <Zap>.

<Zobrazit Scan for Mobile>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
S pomocí této volby můžete na stroji zapnout funkci <Scan for Mobile>, která odesílá naskenovaná data do mobilních zařízení, jako jsou například smartphony a tablety.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit Scan for Mobile>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit mobilní portál>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Můžete nastavit, aby se na obrazovce <Hlavní obrazovka> zobrazovala položka <Mobilní portál>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit mobilní portál>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit QR kód na mobilním portálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení displeje>
Můžete nastavit, aby se na obrazovce <Mobilní portál> zobrazoval QR kód. Použití QR kódu vám ušetří námahu při zadávání adresy IPv4 stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit QR kód na mobilním portálu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9HKU-0R0