Nastavení adresy IPv6

Níže jsou uvedeny typy adres IPv6. Uložte je podle potřeby. Uložit lze až čtyři bezstavové adresy. Podle potřeby proveďte kontrolu připojení.
Typ
Vysvětlení
Lokální linková adresa
Adresy, které lze používat pouze v rámci stejné linky a které se vytvářejí automaticky bez jakéhokoliv nastavení. Nelze používat mimo rozsah routeru.
Bezstavová adresa
Adresy, které se vytvářejí automaticky na základě prefixu sděleného routerem a adresy MAC stroje, a to i v prostředí bez serveru DHCP.
Ruční adresa
Adresy zadávané ručně. Zadává se délka prefixu a výchozí adresa routeru.
Stavová adresa
Adresy, které se získávají ze serveru DHCP.

Nastavení adresy IPv6

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení IPv6>.
3
Stisknutím <Použít IPv6>  <Zap>  <OK> aktivujte nastavení IPv6.
4
Nastavte IP adresu.
Nastavte adresu IPv6 podle svého prostředí a účelů.
Nastavení bezstavové adresy
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení bezstavové adresy>.
2
Stiskněte tlačítko <Zap>  <OK>.
Nastavení ruční adresy
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení ruční adresy>.
2
Stiskněte <Zap> v <Použít ruční adresu> a proveďte potřebná nastavení.
 <Použít ruční adresu>
Stiskněte tlačítko <Zap>.
 <Ruční adresa>
Stiskněte tlačítko <Ruční adresa> a zadejte adresu. Použít nelze následující adresy.
Adresy začínající písmeny „ff“ (adresa vícesměrového vysílání)
Adresy sestávající pouze z nul „0“
Adresy kompatibilní s IPv4 (adresy IPv6, v nichž horních 96 bitů je „0“ s adresou IPv4 obsaženou v dolních 32 bitech)
IPv4-mapované adresy (adresy IPv6, v nichž horních 96 bitů je „0:0:0:0:ffff:“ s adresou IPv4 obsaženou v dolních 32 bitech)
 <Délka prefixu>
Zde můžete změnit délku části síťové adresy.
 <Výchozí adr. směrovače>
Stiskněte <Výchozí adr. směrovače> a zadejte adresu. Použít nelze následující adresy.
Adresy začínající písmeny „ff“ (adresa vícesměrového vysílání).
Adresy sestávající pouze z nul „0“
Nezadáváte-li adresu, ponechte kolonku prázdnou.
Nastavení stavové adresy
1
Stiskněte tlačítko <Použít DHCPv6>.
2
Stiskněte tlačítko <Zap>  <OK>.
Pomocí volby <Zap> pro <Pouze vyvolat prefix stavové adresy> zadáte, zda získat pouze první polovinu stavové adresy ze serveru DHCP s použitím DHCPv6. <Pouze vyvolat prefix stavové adresy>
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.

Provedení kontroly připojení pro adresu IPv6

Když je stroj řádně připojen, z počítače lze zobrazit přihlašovací obrazovku pro Remote UI (Vzdálené UR) (Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)). Nemáte-li počítač, s jehož pomocí byste kontrolu provedli, ověřte správné připojení s pomocí následujících kroků.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení IPv6>  <Příkaz PING>  Zadejte adresu jakéhokoliv používaného zařízení nebo hostitelské jméno  <Start>
Když je stroj připojen správně, zobrazí se hlášení <Odezva od hostitele.>.
I v případě správného nastavení IP adres se může stát, že se stroj do sítě nepřipojí, jestliže bude připojen do přepínače. V takovém případě odložte čas zahájení komunikace stroje a pokuste se o opětovné připojení. Nastavení čekací doby pro připojení do sítě
9HKU-053