Jiné problémy

Nelze stisknout tlačítko, vybrat položku nebo se nezobrazuje některá položka.

Některá nastavení může používat pouze administrátor. Nemohou je používat běžní uživatelé.
Nastavení/Uložení
Administrátor systému omezuje funkce, které mohou používat běžní uživatelé, aby nedocházelo k neoprávněnému použití, a také omezuje použití funkcí.
Funkce, které lze s ověřením uživatele použít, spravuje administrátor. Tyto funkce lze použít po přihlášení pomocí ID s přístupovými oprávněními.
Přihlášení do systému stroje
Funkce nelze používat, protože není nainstalováno požadované volitelné zařízení nebo systémové volitelné doplňky.
Změnila se tlačítka zobrazená na obrazovce. Stisknutím tlačítka  nebo  ve spodní části obrazovky přepněte zobrazení nebo stiskněte <Volby> a vyhledejte požadované tlačítko. V případě obrazovky základních funkcí stiskněte <Volby> a vyhledejte požadované tlačítko.
Přizpůsobení obrazovky <Hlavní obrazovka>
Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Nastavení se spravují pomocí nastavení zásad zabezpečení. Chcete-li tato nastavení změnit, musíte se do Remote UI (Vzdálené UR) přihlásit s přístupovými právy administrátora (správce).
Konfigurace nastavení zásad zabezpečení

Některá nastavení importovaná z jiného zařízení se neprojeví.

Jsou-li nastaveny zásady zabezpečení, nelze importovat nastavení porušující tyto zásady.

Soubory protokolů mají zkomolený obsah.

Při otevírání souborů CSV pomocí aplikace Microsoft Excel nemusí být obsah rozpoznán jako textové řetězce a může dojít k jeho zkomolení. V takovém případě soubory otevírejte pomocí editoru souborů CSV nebo textového editoru.

Záznam protokolových událostí se neprovádí, přestože bylo zahájeno shromažďování záznamů.

Výsledky se v souboru protokolu nemusí projevit, pokud se načte ihned po zahájení shromažďování záznamů. Shromažďování záznamů trvá určitou dobu, a proto před načtením souboru protokolu chvilku počkejte.

Není zobrazeno nastavení pro dlouhé originály.

Dlouhé originály můžete použít po změně nastavení stroje. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.

Není zobrazeno nastavení pro papír velikosti K.

Papír velikosti K můžete použít po změně nastavení stroje. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.

Funkce Rozšířená schránka je zpřístupněna veřejnosti přes SMB, ale nelze se k ní připojit.

Zkontrolujte nastavení ověření SMB pro server SMB a správu ověření pro Rozšířená schránka.
Nastavení SMB
Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití
Informace týkající se SMB Serveru a nastavení autentizace Rozšířená schránka naleznete v následující tabulce:
 (Nastavení/Uložení)
Ověřování
Možnosti → Síť → Nastavení TCP/IP → Nastavení serveru SMB
Nastavení funkcí → Uložit/Přístup k souborům → Nastavení rozšířené schránky → Správa ověření
Přihlášení z displeje dotekového panelu
Přihlášení z klientského počítače
Použít server SMB
Použít ověření SMB
Zap
Zap
Zap
Požadováno
Požadováno
Zap
Vyp
Zap
Požadováno
Žádný přístup
Zap
Vyp
Vyp
Není požadováno
Není požadováno
Zap
Zap
Vyp
Není požadováno
Požadováno

Funkce Rozšířená schránka je zpřístupněna veřejnosti přes WebDAV, ale nelze se k ní přes WebDAV připojit.

Zkontrolujte nastavení Zap/Vyp pro server WebDAV, Správu ověření pro Rozšířená schránka a typ ověření pro server WebDAV.
Nastavení WebDAV
Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití
Informace týkající se Serveru WebDAV a nastavení autentizace Rozšířená schránka naleznete v následující tabulce:
 (Nastavení/Uložení)
Ověřování
Možnosti → Síť → Nastavení TCP/IP → Použít server WebDAV
Nastavení funkcí→ Uložit/Přístup k souborům → Nastavení rozšířené schránky
Přihlášení z displeje dotekového panelu
Přihlášení z klientského počítače
Správa ověření
Nastavení serveru WebDAV→ Typ ověření
Zap
Zap
Základní
Požadováno
Požadováno
Zap
Zap
Vyp
Požadováno
Žádný přístup
Zap
Vyp
Základní
Není požadováno
Není požadováno
Zap
Vyp
Vyp
Není požadováno
Není požadováno
9HKU-0XY