Installation af MEAP-applikationer

Inden installation af en MEAP-applikation skal du hente "licensfilen" med en computer. Når du har hentet licensfilen, skal du vise SMS'en fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) for at installere MEAP-applikationen.
Du kan tjekke antallet af installerede applikationer, og den lagerenhed der anvendes. Administration af MEAP-applikationer
Hvis din MEAP-applikation ikke leveres med et licensadgangsnummer, får du din licensfil fra din MEAP-applikationsleverandør. Licensnøglen og licensfilen, som beskrevet i dette afsnit, er ikke nødvendige. Der er flere informationer i håndbogen, der følger med den enkelte MEAP-applikation.
Afhængigt af MEAP-applikationen kan den kræve en særlig betingelse for at kunne installeres. For flere informationer kan du se brugervejledningen til den MEAP-applikation, der skal anvendes.
Det maksimale antal MEAP-applikationer, der kan installeres på denne maskine, er 19.

Hentning af licensfilen

Følgende informationer er nødvendige for at hente en licensfil.
"Licensadgangsnummeret" er fastgjort til MEAP-applikationens emballage.
Maskinens "serienummer" vises nederst til venstre på skærmbilledet, når du trykker på  (Tæller/Enhedsinformation) eller tasten [Tæller/Enhedsinformation]* (modeller på et opretstående betjeningspanel).
* Du kan også tjekke serienummeret via skærmbilledet SMS. Administration af MEAP-applikationer
1
Åbn en webbrowser for at gå til http://www.canon.com/lms/license/
2
Følg vejledningen på skærmen for hente licensfilen.
Når du har hentet licensfilen, skal du vise SMS'en for at installere MEAP-applikationen.

Installation af applikationen

1
Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Service Management Service] på portalsiden.
3
Klik på [Install MEAP Application].
4
Klik på [Browse...], angiv applikationsfilen og licensfilen, og klik på [OK].
Filer med filtypebetegnelsen "jar" er applikationsfiler.
Filer med filtypebetegnelsen "lic" er licensfiler.
5
Vælg den handling, der skal udføres efter installationen.
For at starte applikationen efter installationen skal du vælge [Install and Start]. Hvis du ikke vil starte applikationen efter installationen skal du vælge [Only Install].
6
Klik på [Install]  [Yes].
Når skærmbilledet vedrørende licensering vises, skal du bekræfte indholdet og klikke på [I Accept].
Når installationen er udført, vises MEAP-applikationsadministrationskærmbilledet.
Afhængig af MEAP-applikationen kan brugervejledningen eller relateret software downloades fra følgende URL-adresse. http://canon.com/fau/downloads
Du kan opgradere MEAP-applikationsversionen med samme fremgangsmåde som ved installationen. Stop MEAP-applikationen på SMS-skærmbilledet, før du installerer. Administration af MEAP-applikationer
Den maksimale mængde af lagerenheden, som programmer kan bruge, er ca. 4 GB.
Hvis maskinen udfører dens nedlukningsproces, mens et program installeres, kan der blive vist en fejlmeddelelse på installationssiden for SMS, og installationen kan blive annulleret. I dette tilfælde skal du prøve at installere MEAP-programmet igen, når maskinen er blevet genstartet (sluk for hovedafbryderen, og tænd derefter igen). For instruktioner om at slukke og tænde for maskinen kan du se Slukke maskinen, Tænde maskinen.
9HLJ-103