Registrering af en modtager i en hurtigkaldstast

Det er praktisk at registrere en ofte anvendt modtager i en hurtigkaldstast. På denne måde kan du hurtigt angive en modtager med et enkelt tryk på en knap. Foruden registrering af et faxnummer eller en e-mailadresse i en hurtigkaldstast kan du også registrere placeringen af en filservermappe (IP-adresse og sti) til brug ved lagring af scannede data.
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér Hurtigkald>.
3
Vælg det hurtigkaldsnummer, modtageren skal registreres i, og tryk på <Registrér/Redigér>.
Der knyttes et trecifret nummer (001 til 200) til hver hurtigkaldstast. Du kan også angive en hurtigkaldstast ved at trykke på  og indtaste det trecifrede nummer med taltasterne.
4
Vælg de funktioner, du vil registrere.
Vælg de funktioner, der skal anvendes for modtageren, fra <Fax>, <E-mail>, <I-fax> eller <Fil>. Registrering af modtagere i adressebogen
5
Tryk på <Navn>  indtast destinationsnavnet, og tryk på <OK>.
6
Tryk på <Navn på hurtigkaldstast>  indtast navnet på den hurtigkaldstast, der skal vises, og tryk på <OK>.
7
Konfigurér indstillinger afhængigt af de funktioner, der blev valgt i trin 4.
For flere informationer om indstillingerne kan du se trin 7 i Registrering af modtagere i adressebogen.
8
Tryk på <OK>  <Luk>.
Modtagere, der er registreret i hurtigkaldstaster, kan kombineres i en gruppe og registreres som en enkelt modtager. Få flere oplysninger under Registrering af en gruppe i en hurtigkaldstast.
Hvis du vil ændre eller slette oplysningerne om de modtagere, der er registreret i hurtigkaldstasterne, kan du se Redigering af de registrerede modtagere i hurtigkaldstaster.
Modtagerne, der er lagret i hurtigkaldstasterne, bliver også vist i den lokale adressebog.
TIP
Hvis LDAP-serveren allerede er registreret i maskinen (Registrering af LDAP-serveren), kan du søge efter modtagere og registrere dem i hurtigkaldstaster. Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>  <Registrér Hurtigkald>  vælg den hurtigkaldstast, du vil registrere  tryk på <Registrér/Redigér>  <LDAP-server> og søg efter modtagere ved hjælp af <Søg efter betingelser> eller <Søg efter navn>. Efter bekræftelse af indstillingerne for modtageren skal du trykke på <Navn på hurtigkaldstast> indtast navnet på den hurtigkaldstast, der skal vises  tryk på <OK>.
Når brugernavnet og passwordet er korrekt, men søgeresultatet er tomt, skal du kontrollere tidsindstillingen både på LDAP-serveren og maskinen. Hvis LDAP-serverens og maskinens tidsindstillinger er fem eller flere minutter forskellige, kan søgning ikke udføres.
I modsætning til adressebogen kan du ikke vælge mere end én modtager ad gangen til registrering.
De informationer, der kan opnås via LDAP-serveren, består kun af navne og faxnumre/-adresser. Registrer andre oplysninger fra <Detaljer/Redigér> efter behov.
Registrering af en adresse fra sendehistorikken
Du kan registrere en modtager i en hurtigkaldstast fra logfilen til sendte filer på skærmen <Status Monitor>. Dette sparer tid og arbejde i forhold til manuel angivelse af et faxnummer og andre modtageroplysninger og vil løbende bidrage til, at der ikke sker forkerte afsendelser, fordi destinationsoplysningerne er registreret forkert. Når du angiver en adresse i logfilen over sendte job og trykker på <Registrér modtager>  <Hurtigkald>, vises en skærm til registrering af forskellig elementer af modtageroplysningerne i en hurtigkaldstast.
Kontrol af status og log for afsendte og modtagne dokumenter
Kontrol af status og log for scannede dokumenter
9HLJ-073