Kontrol af status og log for scannede dokumenter

Du kan tjekke statusserne og kommunikationsloggerne for sendte og gemte dokumenter.
Når der bruges personlig godkendelsesadministration, kan du begrænse brugerne, så de ikke kan udføre handlinger på andre brugeres job på skærmbilledet <Status Monitor>. <Begræns adgang til andre brugerjob>

Tjek af statusserne for sendte/gemte dokumenter

1
Tryk på  (Status Monitor).
2
Tryk på <Send>  <Jobstatus>.
3
Tjek statusserne.
Vælger du et dokument og trykker på <Detaljer>, kan du tjekke detaljerede informationer, som f.eks. modtagerne og antallet af sider.
Vælger du et dokument og trykker på <Annullér>, kan du annullere afsendelse/lagring.
Trykker du på <Print liste>, printes en statusliste med sendte/lagrede dokumenter, der vises på skærmen.
Trykker du på <Detaljer>  <Send igen>, kan du gensende/genlagre de dokumenter, hvor afsendelsen/lagringen mislykkedes. For at angive en anden modtager skal du trykke på <Skift modtager>. For dokumenter hvor der er angivet flere modtagere med samme sende/lagringsmetode, skal du trykke på <Rundsendingsliste>, vælge en modtager og derefter trykke på <Send igen> eller <Skift modtager>.
Du kan gensende/genlagre dokumenter, når <Slet fejlsendte job> er indstillet til <Fra>. <Slet fejlsendte job>
Du kan ændre modtagerne for dokumenter, der er indstillet til at blive sendt/gemt på et angivet tidspunkt samt for dokumenter, hvor afsendelsen/lagringen mislykkedes. Bemærk, at du ikke kan ændre modtagerne for dokumenter med flere modtagere, der er blevet sendt/gemt, eller når indtastning af en ny modtager er begrænset (Begrænsning af nye destinationer).

Tjek af, om dokumenter er sendt eller gemt korrekt

1
Tryk på  (Status Monitor).
2
Tryk på <Send>  <Joblog>.
3
Tjek, om dokumenter er sendt eller gemt korrekt.
<OK> vises i kolonnen <Resultat>, når et dokument blev sendt eller gemt korrekt. Hvis <Fejl> vises, viser dette, at afsendelse eller lagring af et dokument mislykkedes, fordi det blev annulleret, eller fordi der var en fejl.
Du kan tjekke fejlkoden ved at vælge et dokument og trykke på <Detaljer>. Du kan bruge fejlfoden til at kontrollere årsagerne til fejlene og finde løsningerne på dem. Modforholdsregler over for hver enkelt fejlkode
Ved at trykke på <Komm.- adm.rapp.> kan den viste log for sendt/gemt printes som en liste.
TIP
Angivelse/registrering af destinationer fra afsendelseshistorikken
Du kan angive modtagere og registrere modtagere til adressebogen fra afsendelseslisten på skærmen <Status Monitor>. Så undgår du at skulle angive adressen direkte, og du undgår også at sende til en forkert modtager, fordi du har angivet den forkerte adresse.
Når du angiver en modtager: <Status Monitor> <Send> <Joblog> vælg modtageren, som der skal sendes til <Angiv som sendemodtager> <OK>
Når du registrerer en modtager: <Status Monitor> <Send> <Joblog>  vælg den modtager, der skal registreres <Registrér modtager> registrer modtageren fra registreringsskærmbilledet for hver modtagertype
9HLJ-0C9