Kopiering af en original med modstående side som to separate sider

Du kan kopiere originaler med to modstående sider, som f.eks. bøger og tidsskrifter, til separate sider ved at opdele højre og venstre sider. Du kan også lave 2-sidede kopier ved at kopiere den højre side på forsiden og den venstre side på bagsiden.
Når der scannes modstående sider i bog eller indbundet original, skal originalen lægges på glaspladen. Anbring originalen med forsiden nedad med dets hjørne justeret med glaspladens øverste venstre hjørne, som vist herunder.

Kopiering af en original med modstående sider på to papirark

1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Tryk på <Bog 2 sider>.
5
Tryk på  <Luk>.
6
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.

Kopiering af en original med modstående sider på begge sider af ét papirark

1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.
4
Tryk på <2-sidet>  <Bog 2-sidet>.
5
Tjek, og skift indstillingen i overensstemmelse med din originaltype.
Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på <Vælg detaljer>.
<Bog 2-sidet type>
Hvis du vælger <Venst./Højr 2-sidet>, kopieres venstre og højre sider i en original med modstående sider separat på begge side af ét ark papir.
Hvis du vælger <For/Bag 2-sidet>, kopieres forsiden og bagsiden af én side i originalen med modstående sider på begge sider af ét ark papir.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Scanningen starter.
For at scanne næste side skal du anbringe originalen og trykke på  (Start). Efter scanning af alle originalerne skal du fortsætte til trin 7.
8
Tryk på <Start kopiering>.
Kopiering starter.
9HLJ-07S