Numeric Keypad

Montering af et Numeric Keypad på maskinen gør det muligt at bruge taster på tastaturet i stedet for visse knapper på touchpanelet. Bemærk, at når du bruger Stemmestyring, skal du først montere Numeric Keypad maskinen på forhånd.

Hjem-tasten

Tryk for at vise skærmen <Hjem>, hvor knapper til de grundlæggende funktioner er placeret. Brug af touchpanelet

Lydstyrkeindstilling-tast

Tryk for at vise skærmbilledet, når du vil justere lydstyrken for faxkommunikationen eller for at indstille alarmlyden, når der opstår en fejl. Indstilling af lyde

Stemmestyring-tasten

Tryk på for at starte eller afslutte Stemmestyring. Denne nøgle lyser, når Stemmestyring er i brug. Hvis du vil bruge Stemmestyring, skal du montere ekstraudstyret Talebetjeningssæt eller Talestyringssæt. Få oplysninger om betjening af maskinen ved hjælp af Stemmestyring ved at se i tilbehørsvejledningen.

Taltaster ([0] til [9])

Tryk på disse for at indtaste talværdier. Indtastning af tegn

Slet-tasten

Anvendes til sletning indtastede værdier eller tegn.

Nulstil-tasten

Tryk for at annullere indstillingerne og gendanne de indstillinger, der var angivet tidligere.

Annullér-tasten

Stopper et afsendelsesjob eller printjob. Annullering af afsendelses-/printjob

Start-tasten

Tryk for at starte kopiering eller scanning af dokumenter.

Log ind/ud-tasten

Tryk på denne tast for at logge ind, når personlig godkendelse er nødvendig. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på denne tast igen for at logge ud. Logge på maskinen
9HLJ-03L