Side Guide Plate Fixing Bracket-A

Hvis du monterer denne på "POD Deck Lite-C", kan afvigelser i papirfremføringen kontrolleres, så der opnås mere præcis udskrivning.

Møntskruer

Brug disse skruer til at fastgøre Side Guide Plate Fixing Bracket-A til POD Deck Lite-C.

Placeringsstift

Når du monterer registreringspladen på POD Deck Lite-C, skal stiften indsættes i det hul, der passer.

Brug af Side Guide Plate Fixing Bracket-Atil at ilægge papir i POD Deck Lite-C

Brug af Side Guide Plate Fixing Bracket-A kræver POD Deck Lite-C. Læs mere om foranstaltninger og den detaljerede procedure til brug af POD Deck Lite-C i POD Deck Lite-C/Paper Deck Unit-E.
Når du ændrer papirstørrelsen til brug sammen med POD Deck Lite-C, skal du ændre registreringen af papirstørrelsen og udskifte mærkaten for papirstørrelse til brug på mediearket. Få flere oplysninger under Ændring af papirformatet for POD Deck Lite-C.
Du kan bruge Side Guide Plate Fixing Bracket-A, når du ilægger papir med størrelse A4R eller derover.
1
Åbn papirmagasinet.
1
Tryk på åbn-knappen.
2
Åbn papirmagasinet.
Papirskuffens løfter sænkes automatisk til papirilægningspositionen.
Alt efter hvilke forhold du bruger printeren under, kan der gå noget tid, før papirmagasinet åbnes, når du har trykket på Åbn-knappen.
2
Hold i håndtaget, og skub den bageste kantholder, indtil den ikke tager fat i papiret, der skal indføres.
3
Fjern alt ilagt papir.
4
Når papirmagasinet er lukket, skal du trykke på Åbn-knappen for at åbne papirmagasinet igen.
Hvis papirmagasinet åbnes og lukkes, returneres løfteenheden til positionen for papirindføring.
5
Skub håndtaget. Uden at slippe håndtaget skal du skubbe den ydre formatændringsplade og den indre formatændringsplade, indtil den ikke kan nå papiret.
6
Ilæg papir.
1
Klargør en stak, der er cirka 20 mm høj.
2
Ilæg papirstakken mod papirmagasinets venstre side.
7
Skub den ydre formatændringsplade og den indre formatændringsplade for at justere disse til det ønskede papirformat.
Når du skubber til pladerne til ændring af størrelsen, skal papirstakken altid berøre papirmagasinets venstre væg.
Anbring hånden på papiret for at kontrollere, om det ligger helt fladt. Hvis papiret ikke ligger helt fladt, er afstanden mellem pladerne til ændring af størrelsen for lille. Juster pladen eller pladernes position igen.
8
Anbring Side Guide Plate Fixing Bracket-A på papirmagasinet ved at indsætte placeringsstiften i det hul, der passer.
9
Stå på venstre side af papirmagasinet, som er trukket ud, og hold en af pladerne til ændring af størrelse, så den ikke flytter sig. Stram møntskruen på venstre side () først, og stram derefter skruen på højre side ().
Sørg for at spænde møntskruen på indersiden () først. Hvis du spænder møntskruen på højre side () først, kan formatændringspladerne komme til at sidde skævt.
Sørg for, at møntskruerne er spændt. Hvis de spændes skråt eller løst, bliver printerpræcisionen lavere.
Når de to møntskruer er spændt, skal du se efter, om papirstakken berører papirmagasinets venstre væg.
Sådan opnår du en bedre printerpræcision
1
Sørg for, at papirstakken berører kanterne på papirmagasinets venstre væg.
Sørg for, at den berører to eller flere kanter.
2
Sørg for, at papirstakken berører kanterne på de indvendige og udvendige plader til ændring af størrelsen.
Sørg for, at den berører en eller flere kanter på hver enkelt af de indvendige og udvendige plader til ændring af størrelsen.
3
Hvis der er mellemrum mellem papirstakken og en kant på den udvendige plade til ændring af størrelsen (mellemrum () i figuren), skal du sørge for, at det er på cirka 0,1 til 0,5 mm (dette svarer nogenlunde til tykkelsen på et til fem ark almindeligt papir på 80 g/m²).
Hvis afstanden () er større end 0,5 mm, skal du ændre afstanden mellem pladerne til ændring af størrelsen ved at løsne møntskruen på siden i nærheden og derefter spænde skruen igen, mens du holder den udvendige plade til ændring af størrelsen, så den ikke flytter sig.
Hvis afstanden () er mindre end 0,1 mm, skal du ændre afstanden mellem pladerne til ændring af størrelsen ved at løsne møntskruen på siden i nærheden og derefter spænde skruen igen, mens du holder den udvendige plade til ændring af størrelsen, så den ikke flytter sig.
Hvis du har ændret afstanden mellem pladerne til ændring af størrelsen, skal du se efter, om papirstakken nu berører to eller flere kanter på papirmagasinets venstre væg.
10
Læg alt resterende papir i papirmagasinet.
Når du ilægger papir, skal du sørge for, at papirstakkens højde ikke overstiger 20 mm. Hvis papirstakkens højde overstiger 20 mm, kan papirstakkens kanter blive krøllede eller foldede, hvilket kan medføre ringe printkvalitet.
Sørg for, at den ekstra stak papir hviler mod den tidligere ilagte stak.
11
Skub den bageste kantholder, indtil den passer til størrelsen på det papir, der er ilagt.
Hvis den bagerste kantholder ikke er monteret korrekt, kan der opstå papirstop, billedkvaliteten kan blive forringet, eller maskinen kan blive snavset indvendig. Sørg for, når du ilægger papir, at den bagerste kantholder er rettet ind efter papirformatmarkeringerne øverst og i bunden af papirmagasinet.
12
Skub forsigtigt papirmagasinet tilbage i maskinen, indtil det klikker på plads i lukket position.
Den indre løfter hæves automatisk og forbereder det store papirmagasin til printning.
9HLJ-035