Papirstop inde i hovedenheden

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
Bekræft inden udførelse
Dækslet åbnes ikke, mens indikatoren lyser. Følg instruktionerne på skærmen.
Luk dækslet, som er åbent.
1
Åbn hovedenhedens frontdæksel, og drej knappen.
Åbner hovedenhedens frontdæksel.
Drej den grønne knap () 15 gange mod uret (ca. 4 omdrejninger).
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i fikseringstransportenheden.
Hold fast i det grønne håndtag (), og træk fikseringstransportenheden ud.
Fikseringsenheden og dens omgivelser er genstand for meget høje temperaturer. Ved udtagning af fastklemt papir skal du passe på ikke at røre noget inde i dette område.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
3
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i kantstyret.
Åbn kantstyret ().
Hvis papir er fastklemt, skal du forsigtigt trække det ud i pilens retning, mens kantstyret er åbnet.
Luk kantstyret.
4
Kontrollér, om papir sidder fast i den indvendige outputenhed.
Åbn den indvendige outputenhed ().
Åbn det indvendige outputstyr ().
Hvis papir er fastklemt, skal du forsigtigt trække det ud i pilens retning, mens det indvendige outputstyr er åbnet.
Det inderste outputstyr og dets omgivelser er genstand for meget høje temperaturer. Ved udtagning af fastklemt papir skal du passe på ikke at røre noget inde i dette område.
Sæt den indvendige outputenhed tilbage i dens oprindelige stilling.
5
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i dupleksstyret.
Hold det grønne håndtag (), og åbn dupleksstyret.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Luk dupleksstyret.
6
Sæt fikseringstransportenheden tilbage i dens oprindelige stilling.
7
Luk forsigtigt hovedenhedens frontdæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
9HLJ-029