Afsendelse på et angivet tidspunkt

Du kan scanne originaler på forhånd og sende de scannede originaler på et angivet tidspunkt.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
5
Tryk på <Tilvalg> <Tidsforskudt afsendelse>.
6
Indtast tidspunktet for afsendelse, og tryk på <OK>.
Indtast klokkeslættet med alle fire cifre. Eksempel: 5 minutter over 7 indtastes som "0705", og 18 minutter over 23 indtastes som "2318".
7
Tryk på <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendes på det angivne tidspunkt.
Du kan på skærmbilledet <Status Monitor> tjekke, om afsendelsen er udført eller ej. Kontrol af status og log for afsendte og modtagne dokumenter
9HLJ-09U