Praktiske afsendefunktioner

I dette afsnit beskrives, hvordan du sender et dokument på et angivet tidspunkt, og hvordan du gemmer en kopi af et faxdokument på en ekstern filserver.
9HLJ-09S