Korrektion af ujævn tæthed

Hvis tætheden er ujævn under printning, skal du udføre <Skyggekorrektion>. Der er forskellige metoder til at rette tætheden: Korrektion med et densitometer med et kommercielt tilgængeligt måleinstrument, Visuel justering og Scannerkorrektion.
Det er ikke muligt at foretage justeringer på en effektiv måde, hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde toner.

Korrektion med et densitometer

Mål en testside, du har udskrevet, med et kommercielt densitometer, og angiv de målte tæthedsværdier for at korrigere tætheden af gråtoneområder.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Skyggekorrektion> <Densitometerjustering>.
2
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
3
Mål testsiden med et densitometer.
Mål mærke 1 til 7, der er printet på testsiden, og noter de tæthedsværdier, der er registreret.
4
Tryk på <Finjust.>, og angiv tæthedsværdierne.
Angiv de målte tæthedsværdier, og noter dem i trin 3 i 1 til 7.
Tryk på <Finjust.> for hver farve, og angiv tætheden for alle farverne.
5
Tryk på <OK>.
6
Tryk på <Print testside> <Start print>.
Efter justering udskrives en testside.
7
Hvis der ikke er et problem med testsiden, skal du trykke på <Gem og afslut>.
Hvis tætheden af testsiden efter justering er ujævn, skal du udføre den procedure, der er angivet i Visuel justering.

Visuel justering

Målt visuelt en testside, du har udskrevet, for at justere ved hjælp af de tæthedsjusteringsværdier, du bestemmer. Brug denne procedure, når du ikke har et densitometer, eller når justeringen ikke virker godt nok.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Skyggekorrektion> <Manuel justering>.
2
Tryk på <Print testside> <Start print>.
Der printes en testside.
3
Tjek testsiden visuelt for at bestemme tæthedsjusteringsværdierne.
Intervallet for mærker, der er printet, kan være -6 til +6 eller -5 til +5, afhængigt af det papirformat, der bruges til testsiden.
4
Tryk på <Finjust.>, og angiv tæthedsværdierne.
Angiv tæthedsværdierne i henhold til de resultater, du visuelt har tjekket, i trin 3 fra -6 til +6 (eller -5 til +5).
Angiv en plusværdi for at øge tætheden eller en minusværdi for at reducere tætheden.
Tryk på <Finjust.> for hver farve, og angiv tætheden for alle farverne.
5
Tryk på <OK>.
6
Tryk på <Print testside> <Start print>.
Efter justering udskrives en testside.
7
Hvis der ikke er et problem med testsiden, skal du trykke på <Gem og afslut>.

Scannerkorrektion

Du kan udføre korrektion af tæthed ved at scanne en testside, som du har udskrevet. Maskinen bestemmer automatisk værdierne for tæthedskorrektion og retter uregelmæssighederne.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Skyggekorrektion>  <Scannerjustering>.
2
Vælg det papir, du vil bruge, og tryk på <OK>.
3
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
4
Anbring testsiden på glaspladen.
Placer testsiden som angivet i vejledningen på skærmen.
5
Luk fremføreren, og tryk på <Start scanning>.
Testsiden bliver scannet.
6
Åbn fremføreren, og fjern testsiden.
9HLJ-0X1