Justering af billedets venstre kant

Hvis billedplaceringen på outputpapiret i fremføringsretningen er flyttet til venstre og højre fra den korrekte placering, kan den forkert justerede billedplacering muligvis korrigeres ved at justere margenen ved papirets venstre kant.
Du kan også foretage justeringen ved at bruge guidearket. Justering af billedplaceringen ved at bruge guidearket
1
Tryk på <Skift> for <Justér billedplacering>.
2
Tryk på <Brug ikke scanner>.
Hvis du indtaster forskellen fra den målte længde på testsiden:
Tryk på <Print testside>.
Indtast det antal testsider, som du vil udskrive, og tryk på <Næste>.
Hvis billedplaceringen varierer meget, kan korrektionens nøjagtighed forbedres ved at printe flere testsider og anvende gennemsnittet af den målte længde.
Vælg en papirkilde, der indeholder en brugerdefineret papirtype, og tryk på <Start print>.
Testsiden bliver printet.
Gå tilbage til skærmbilledet <Justér billedplacering>, og mål længden på "i" på for- og bagsiderne af den printede testside.
Standardformat
Langt ark
Standardværdi: ‘i’ = 20,0 mm
Indtast forskellen i længden mellem den målte værdi for ‘i’ og standardværdien (20 mm) for for- og bagsiderne.
Hvis som eksempel den målte længde for 'i' er 21,5 mm, skal du indtaste - 1,5 mm for <Justering af vnstre kant (i)>.
Hvis som eksempel den målte længde for ‘i’ er 18,5 mm, skal du indtaste 1,5 mm for <Justering af vnstre kant (i)>.
Forskellen på 1,5 mm mellem den målte længde og standardværdien korrigeres.
Tryk på <OK>.
Prøv om nødvendigt at printe testprintet igen og derefter tjekke korrektionsstørrelsen.
Hvis du korrigerer placeringen af printede billeder:
Tjek billedplaceringen på outputtet.
* Fremføringsretning
Mål længden på 'i', som er afstanden fra printområdets venstre kant til papirets venstre kant, og indtast forskellen fra standardværdien (20 mm).
Hvis som eksempel den målte længde for ‘i’ er 21,0 mm, skal du indtaste -1,0 mm for <Justering af vnstre kant (i)>.
Hvis som eksempel den målte længde for ‘i’ er 19,0 mm, skal du indtaste 1,0 mm for <Justering af vnstre kant (i)>.
Forskellen på 1,0 mm mellem den målte længde og standardværdien korrigeres.
Tryk på <OK>.
Prøv om nødvendigt at printe igen og derefter tjekke korrektionsstørrelsen.
3
Tryk på <OK>.
Når du igen åbner skærmbilledet, når du har lukket det med tryk på <OK>, returnerer skærmens værdier til '0'. Men den justerede værdi er stadig aktiv i feltet Total. Hvis du gentager trinnet, så tjek længden på 'i' på den nye testside, og indtast den nye værdi.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
Du kan også korrigere billedplaceringen ved at bruge værdien fra registermærkerne, som vist herunder. Tjek, om centerlinjen for registermærket og testsidens kant flugter, og justér billedplaceringen som følger:
Hvis registermærkets centerlinje overlapper præcist med kanten af testsiden, er det unødvendigt at justere billedplaceringen.
Hvis registermærkets centerlinje falder uden for kanten af testsiden (dvs. at registermærkets centerlinje IKKE printes), skal du undersøge, hvilket nummer på registermærket testsidens linje er ved siden af, og indtaste den positive værdi.
Hvis registreringsmærkets centerlinje falder inden for testsidens kant, skal du undersøge, hvilket nummer på registreringsmærket testsidens linje er ved siden af, og indtaste den negative værdi.
Registermærkets centerlinje falder uden for testsidens kant
Registermærkets centerlinje overlapper testsidens kant nøjagtigt
Registermærkets centerlinje falder inden for testsidens kant

Indtast "+4" for at justere

Justeret korrekt

Indtast "-6" for at justere
9HLJ-0LL