Korrigér billedskævhed

Hvis det printede billede er skråtstillet, kan du muligvis korrigere det forkert justerede billede ved at justere margenerne for 'i', som er afstanden fra papirets venstre kant til printområdet og 'j'.
Du kan også foretage justeringen ved at bruge guidearket. Justering af billedplaceringen ved at bruge guidearket

1
Tryk på <Skift> for <Justér billedplacering>.
2
Tryk på <Brug ikke scanner>.
3
Tryk på <Vælg detaljer>  <Korrigér Billedskævhed>.
Hvis du manuelt vil indtaste værdierne, du målte på testsiden:
Tryk på <Print testside>.
Indtast det antal testsider, du vil printe, og tryk på <Næste>.
Hvis billedplaceringen varierer meget, kan korrektionens nøjagtighed forbedres ved at printe flere testsider og anvende gennemsnittet af den målte længde.
Vælg en papirkilde, der indeholder et brugerdefineret papirformat, og tryk på <Start print>.
Testsiden bliver printet.
Mål længden på mærkerne 'i' og 'j' på testsiden.
Mærket 'i' printes ved den øverste kants venstre side, og mærket 'j' printes ved den nederste kants venstre side i fremføringsretningen.
Standardformat
Langt ark
Eksempel: 'i' = 21,0 mm og 'j' = 20,5 mm
Mål længden på mærkerne 'i' og 'j' korrekt som vist herunder.
Korrekt
Forkert
Standardformat
Langt ark
Standardformat
Langt ark
Gå tilbage til skærmen <Korrigér Billedskævhed>, og angiv den målte længde af <i> og <j> (for det lange ark: den målte længde af <h>, <i> og <j>) for forsider og bagsider.
Brug følgende to numeriske værdier og "h= 360,0" (for det lange ark: "h = 360,0/450,0/550,0/650,0" for [h], der er nærmest på papirets bagkant), en enhed justeres, så printområdet og papiret bliver parallelt.
<i>:
Indtast den målte længde for mærket 'i' på testsiden.
<j>:
Indtast den målte længde for mærket 'j' på testsiden.
I eksemplet: Indtast 21,0 for 'i' og 20,5 for 'j'.
Forskellen mellem 'i' og 'j' (0,5 mm) korrigeres.
Tryk på <OK>.
Print en testside igen, og tjek billedplaceringen efter behov. Hvis du vil udføre flere justeringer, så gentag trinnene herover.
Hvis du korrigerer placeringen af printede billeder:
Tjek billedplaceringen på outputtet.
Eksempel: 'h' = 360,0 mm, 'i' = 19,0 mm og 'j' = 18,0 mm
Mål følgende længde på outputpapiret, og indtast den målte længde.
Brug følgende tre numeriske værdier. En enhed justeres, så printområdet og papiret bliver parallelt.
<h>:
Indtast den målte længde for printområdets venstre side.
<i>:
Indtast den målte længde fra printområdets venstre, forreste kant til papirets venstre kant.
<j>:
Indtast den målte længde fra printområdets venstre, nederste kant til papirets venstre kant.
Hvis man følger eksemplet, skal du angive 360,0 for <h>, 19,0 for <i> og 18,0 for <j>.
Forskellen mellem 'i' og 'j' (1,0 mm) korrigeres.
Tryk på <OK>.
Print en testside igen, og tjek billedplaceringen efter behov. Hvis du vil udføre flere justeringer, så gentag trinnene herover.
4
Tryk på <OK>  <OK>.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
9HLJ-0LF