<Indstillinger for papirlevering>

Angiv indstillinger for papiroutput, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Output Tray Settings> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan indstille bakken til at printe til hver enkelt funktion. Angivelse af udbakken for printet papir
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for udbakke>
<Bakke A>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke B>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke C>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke D>*1: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.

<Stabling af store mængder> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Hvis din maskine har flere udbakker og er forsynet med en finisher, kan du ændre indstillingerne for bakkevalg.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Stabling af store mængder>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis <Stabling af store mængder> er indstillet til <Til>, er outputrækkefølgen for bakke B indstillet til <1>, så en prioritet til bakke B ikke kan ændres.
Hvis <Stabling af store mængder> ændres fra <Til> til <Fra>, ændres outputrækkefølgen ikke. <Output Tray Settings>
<Stabling af store mængder> kan ikke indstilles, mens du kopierer eller printer.
Hvis <Begrænset funktionsstatus> for en finisher er indstillet <Til>, er <Stabling af store mængder> ikke tilgængelig.
Hvis en finishingfunktion er indstillet, flytter udbakkerne nedad, efterhånden som stakken af papir, der kommer ud, bliver større og tykkere. Når udbakken har nået stakgrænsen, bliver efterfølgende print automatisk leveret til den næste bakke. Når stakgrænsen er nået for alle bakker, bliver print stoppet midlertidigt. Fjern alle papirerne fra bakkerne. Bakkerne flytter sig opad, og print bliver genoptaget.

<Forskyd job> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at skifte outputtet for hvert job, når der printes flere job efter hinanden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forskyd job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at indsætte det angivne papir i starten af hvert job, når der printes flere job efter hinanden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Jobseparator mellem job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirkilde)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at tildele det angivne papir et antal kopisæt for at opdele sættene. Hvis du angiver dette, indsættes papiret, når der printes med sætsortér (siderækkefølge), Forskydning eller Hæftning.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Jobseparator mellem kopier>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopier> (1 til 10 til 9999)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirkilde)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ikke indsætte jobseparatorark mellem kopisæt i følgende tilfælde. Bemærk, at de tilgængelige funktioner og papirtyper kan variere afhængigt af modellen og det installerede tilbehør.
Hvis du bruger statusserne Staksortering, Hæfte, Ryghæftning eller Hæftning.
Hvis du bruger faneark.

<Forskellige papirformater til udbakke> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan levere output i forskellige formater til samme udbakke i finisheren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forskellige papirformater til udbakke>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller både Forskellige originalformater og Hæftning, bliver outputtet hæftet og sætsorteret, uanset de forskellige indstillinger for papirformat.
Hvis du indstiller <Forskellige papirformater til udbakke> til <Fra>, stopper printning muligvis, når meddelelsen <Fjern papiret fra udbakken.> vises. Fjern alt papir fra udbakken for at genoptage print.
Selv hvis du indstiller <Forskellige papirformater til udbakke> til <Fra>, kan de forskellige papirformater blive leveret til den samme udbakke, hvis der kun ligger en mindre mængde papir i papirbakken.

<Just. outputpap. m/forsk. form (forsk. bredder)> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan vælge, om du vil justere outputpapiret efter papirbredde, når papir med forskellige bredder anvendes til print.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Just. outputpap. m/forsk. form (forsk. bredder)>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du anvender papir mindre end STMTR, kan outputpapiret ikke justeres.
Hvis du indstiller <Just. outputpap. m/forsk. form (forsk. bredder)> til <Til>, afbryder maskinen automatisk printjobbet, når papir med forskellige bredde afleveres, så du kan fjerne det afleverede papir.
Når <Just. outputpap. m/forsk. form (forsk. bredder)> er indstillet til <Til>, stopper printning midlertidigt, hvis alle tilgængelige outputbakker har nået deres stablingsgrænser. Hvis du fjerner det afleverede papir fra bakkerne, bevæger bakkerne sig opad, og printningen fortsætter.
Selv når <Just. outputpap. m/forsk. form (forsk. bredder)> er indstillet til <Fra>, kan du justere det afleverede papir, hvis du bruger papir med samme bredde.

<Tvungen levering af ubehandlet faneark>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan vælge, om der skal være tvungen levering af overskydende faneark, som ikke blev brugt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tvungen levering af ubehandlet faneark>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis <Tvungen levering af ubehandlet faneark> i er indstillet til <Til>, tvinges de ekstra faneark, der ikke var nødvendige til jobbet, ud af maskinen.
Eksempel: Hvis antallet af faner er indstillet til <5>, og maskinen estimerer, at syv faneark kræves til printjobbet, skal du klargøre to sæt med faneark, der hver indeholder fem faner (i alt 10). Hvis maskinen derfor kun anvender syv faneark, er der tre ark tilbage.

<Handling, når der er for mange ark at hæfte> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan angive den procedure, der skal udføres, når der er for mange ark, der skal hæftes.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>
<Hjørne/Dobbelt>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
<Ryghæftning>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
<Eco (Uden hæfter)>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
For informationer om at printe med hæftning kan du se Finishing med hæftningsenheden.

<Aktivér Forskydning for printjob med ét ark> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Hvis du angiver <Til> i denne indstilling, kan du outputte printjob med enkelt side, hvor arket er forskudt i følgende tilfælde:
Skift angives, når jobbet modtages
Printning af flere kopier, når jobbet modtages
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Aktivér Forskydning for printjob med ét ark>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret for kopieringsjob.
9HLJ-0S5