<Hold>

Angiv indstillingerne for holdefunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Brug Hold-funktion>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Hold>
Du kan indstille, om du vil bruge funktionen Job-hold.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug Hold-funktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tid før Hold-job slettes automatisk>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Hold>
Du kan angive det tidsrum, der skal gå inden automatisk sletning af holdte job.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid før Hold-job slettes automatisk>
0 (Fra), 1, 2, 3, 6, 12 t, 1, 2, 3, 7, 30 dage
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Job i venteposition slettes automatisk efter en bestemt tidsperiode, eller hvis jobsedlen redigeres, eller efter at en jobbetjening er udført.

<Gem PS/PDF-data til kø>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Hold>
Du kan vælge at gemme PS/PDF-datajob, der udføres med LPR-protokollen, i hold-køen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Gem PS/PDF-data til kø>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardindstillinger for sletning af job efter print>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Hold>
Du kan indstille standardindstillingen for <Slet dok. efter print> på Hold-skærmen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardindstillinger for sletning af job efter print>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HLJ-0UY