<Angiv linje>

Angiv faxlinjeindstillingerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret. Sådan kontrolleres maskinens tilbehør

<Linje 1> til <Linje n>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje>
Angiv indstillinger såsom faxnummeret og enhedsnavnet for hver linje.
Antallet af linjer, der vises, varierer afhængigt af følgende:
Det installerede tilbehør
<Antal sendelinjer>-indstillingen (kun Fjernfaxklientmaskiner)
<Registrér enhedens telefonnummer>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje 1> til <Linje n>
Du kan registrere det faxnummer, der skal anvendes, når faxen anvender på maskinen. Det registrerede faxnummer printes på papir hos modtageren som afsenderinformationer, når du sender en fax. Faxlinjens indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér enhedens telefonnummer>
Angiv brugertelefonnummer
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Registrér enhedens navn>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje 1> til <Linje n>
Du kan registrere dit firma- eller afdelingsnavn som enhedens navn. Det registrerede faxnummer printes på papir hos modtageren som afsenderinformationerne, når du sender en fax. Faxlinjens indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér enhedens navn>
Angiv enhedens navn
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Vælg linjetype>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje 1> til <Linje n>
Du kan indstille den type telefonlinje, der er sluttet til maskinen. Er indstillingen foretaget forkert, kan du ikke kommunikere med andre maskiner. Husk at checke den anvendte telefonlinjetype, og foretag den rigtige indstilling. Faxlinjens indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vælg linjetype>
<Puls>, <Tone>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Redigér navn på linje for Skærmb. Vælg linje> *
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje 1> til <Linje n>
Du kan registrere linjenavnet på en knap, der vises på skærmbilledet <Vælg linje>. Faxlinjens indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Redigér navn på linje for Skærmb. Vælg linje>
Angiv linjens navn
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standard adresseliste ved valg af linje> *
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Angiv linje> <Linje 1> til <Linje n>
Du kan angive den adresselistetype, du vil vise som standardindstillingen, når du anvender <Adressebog> på skærmbilledet Grundlæggende Fax-funktioner. Denne indstilling er kun aktiv, når du vælger den linje, der skal bruges, på skærmbilledet <Vælg linje>. Faxlinjens indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standard adresseliste ved valg af linje>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Alle adr.lister>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vælg sendelinje> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>  <Angiv linje>
Du kan indstille prioriteten for en linje, der skal bruges til afsendelse af faxer samt vælge en linje, der ikke må bruges.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vælg sendelinje>
<Linje 1>: <Prioritetsafs.>, <Forbyd afs.>
<Linje n>*1 : <Prioritetsafs.>, <Forbyd afs.>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Antallet af linjer, der vises, varierer afhængigt af det installerede tilbehør.
Også selv om du indstiller <Linje 1> til <Forbyd afs.>, Linje 1 stadig til faxinformationstjenester.
Hvis du vælger en anden linje i <Tilvalg>, har denne indstilling prioritet.
9HLJ-0U4