<Indstillinger for alle mailbokse>

Angiv de indstillinger, der samlet gælder for alle mailbokse.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Tid før automatisk filsletning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>  <Indstillinger for alle mailbokse>
Du kan angive tidsperioden, før filer i bokse automatisk bliver slettet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid før automatisk filsletning>
0 = Fra/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 dage
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Print under lagring med printerdriveren>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>  <Indstillinger for alle mailbokse>
Du kan vælge, om du vil printe en fil, når den gemmes fra en computer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Print under lagring med printerdriveren>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
-
9HLJ-0UL